Villkor

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT

1 INTRODUKTION
1.1 Dessa är användarvillkoren ("Villkoren") som reglerar användningen av alla webbplatser och relaterade tjänster som ägs eller drivs av Office Products International Ltd (OPI). Erbjudandet att använda webbplatsen och relaterade tjänster är villkorat av att du accepterar dessa villkor. Användning av innehållet, tjänsterna och/eller produkterna som presenteras i alla delar av webbplatsen utgör ditt samtycke till att följa följande villkor.
1.2 Observera:
1.2.1 Där du besöker, registrerar och/eller prenumererar på en OPI-webbplats kommer dessa villkor, i den maximala omfattning som är tillåten enligt lagen i det territorium du befinner dig i, att styras av engelsk lag och kommer att fungera mellan OPI och du.
1.3 Läs dessa villkor noggrant. Varje gång du besöker webbplatsen kommer dessa villkor att gälla. Dessa villkor kan ändras i enlighet med klausul 14 nedan. Det är ditt ansvar att uppmärksamma dessa villkor för alla som genom dig kan se material på en webbplats. Om du har några frågor angående dessa villkor med OPI-webbplatsen, vänligen kontakta oss på opi@opi.net. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor, använd inte någon av webbplatserna.
1.4 Du kan komma åt en webbplats enligt följande:
(a) om du går igenom en registreringsprocess på den webbplatsen, som en registrerad användare eller;
(b) som prenumerant på våra prenumerationstjänster som vi erbjuder eller kan komma att erbjuda i framtiden; eller
(c) genom att gå in på webbplatsen utan registrering eller prenumeration enligt (a) eller (b), (som en "besökare").
1.5 Vissa områden på en webbplats kanske endast är tillgängliga för registrerade användare eller betalande prenumeranter.
1.6 En webbplats kan stödjas av sponsrande organisationer och annonsörer (”sponsorerna”) vars namn visas på webbplatsen och vars egna webbplatser kan nås via internetlänkar från den webbplatsen – se vidare paragraf 10 nedan.
Se även vår integritetspolicy.
2 DEFINITIONER
2.1 "du/din" betyder (i förekommande fall), besökaren, den registrerade användaren och/eller abonnenten som kommer åt webbplatsen eller använder en tjänst.
2.2 "vi/oss/vår" betyder OPI enligt vad som är lämpligt i enlighet med paragraf 1.2 ovan.
2.3 "Tjänster" avser finansiell information online och andra tjänster som tillhandahålls av oss enbart till registrerade användare och/eller abonnenter, som beskrivs på den relevanta webbplatsen när du registrerar dig och/eller prenumererar i enlighet med paragraferna 5 till 8 nedan.
3 ANVÄNDARVILLKOR OCH IMMATERIELLA EGENSKAPER
3.1 Alla rättigheter till materialet på webbplatserna eller tillhandahålls som en del av en tjänst (inklusive men inte begränsat till nyheter som skickas via e-post som en del av en prenumerationstjänst) (tillsammans "Innehållet") tillhör oss eller våra tredjepartsinnehållsleverantörer och är skyddade av upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella lagar i Storbritannien, USA och andra länder. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt, immateriell egendom och andra lagar, såväl som villkoren för eventuella ytterligare upphovsrättsmeddelanden eller begränsningar som finns på webbplatserna eller i dessa villkor. Vi kan licensiera tredje part att använda innehållet efter eget gottfinnande.
3.2 Du samtycker till att använda webbplatserna och innehållet enbart för ditt eget personliga bruk och för din egen nytta och inte för återförsäljning eller annan överföring eller disposition till någon annan person eller enhet. Du samtycker vidare till att inte använda, överföra, distribuera eller göra dig av med något innehåll på något sätt som kan konkurrera med vår verksamhet.
3.3 Med förbehåll för ovanstående får du hämta och visa innehåll på en datorskärm, skriva ut enskilda sidor på papper (men inte fotokopiera dem) och lagra sådana sidor i elektronisk form på skiva (men inte på någon server eller annan lagringsenhet som är ansluten till en nätverk), men du får inte reproducera, modifiera eller utnyttja något av innehållet för kommersiella ändamål. Du kan använda alternativet "E-posta den här berättelsen till en vän" där möjligheten är tillgänglig för att e-posta en artikel från webbplatsen till andra individer utan kostnad förutsatt att varken du eller sådana andra individer utnyttjar innehållet för kommersiella ändamål.
3.4 Varumärket 'OPI' är respektive enhets egendom, andra varumärken/logotyper som förekommer på webbplatserna tillhör deras respektive ägare, och inget av dessa märken får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från respektive ägare.
3.5 Om det uppmärksammas på att du har sålt, publicerat, distribuerat, vidarebefordrat eller på annat sätt gett tillgång till någon artikel från innehållet till någon utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, kommer vi att fakturera dig för skador på upphovsrättsligt missbruk av USA 10,000 XNUMX USD per artikel såvida du inte kan visa att du inte har brutit mot någon upphovsrätt, som kommer att betalas omedelbart efter mottagandet av fakturan. Varje begäran om tillåtelse att återpublicera, trycka om eller använda för något annat ändamål artiklar från någon av webbplatserna eller våra varumärken ska skickas till opi@opi.net. Anpassade omtryck finns tillgängliga antingen i tryckt eller elektroniskt format och alla frågor ska skickas till opi@opi.net.
4 REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH ÅTAGANDEN
4.1 Du intygar och garanterar att: (a) du har kapacitet att acceptera dessa Villkor; och (b) du är minst arton (18) år gammal.
4.2 Du åtar dig att: (a) du inte kommer att göra intrång i upphovsrätten eller någon annan immateriell egendom eller andra rättigheter i eller relaterade till webbplatsen eller tjänsterna eller någon tredje part; (b) du kommer att följa villkoren fullt ut; (c) du inte kommer att kopiera, reproducera, omkompilera, dekompilera, demontera, bakåtkonstruera, ladda upp, ladda ner, överföra, skapa härledda verk från eller på annat sätt exploatera webbplatsen eller någon programvara som ägs av oss eller någon av våra tredje parts licensgivare; (d) du kommer att uppfylla de skyldigheter som anges i paragraf 8.2.
4.3 Du är ansvarig för att skaffa den nödvändiga utrustningen och betalningen av telefonavgifter och andra avgifter som krävs för att få tillgång till webbplatsen.
4.4 UTAN PÅKRING AV ANSVARSBEGRÄNSNINGAR I KLAUSUL 12 NEDAN, GODKÄNNER DU ATT DIN ANVÄNDNING AV EN WEBBPLATS ELLER EN TJÄNST ÄR PÅ DIN EGEN RISK OCH ERKÄNNER ATT NÅGON WEBBPLATS INNEHÅLLER, INNEHÅLLER OCH/ELLER SERVICE BEGRÄNSAT TILL , INNEHÅLL, TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER ANNONSER (”ARTIKELNA”) TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. ARTIKELNA SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR GÖRS PERIODISKT AV OBJEKTEN HÄR. VI OCH/ELLER VÅRA LEVERANTÖRER GÖR INGA UPPSTÄLLNINGAR OCH, I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄR SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH DELAKTIGHET. INFORMATIONENS ILITET ; NOGGRANNHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER LIDLIGHETEN HOS INNEHÅLL, TJÄNSTER, PRODUKTER, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER ANDRA OBJEKT SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. Vi garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras, att platserna, inklusive anslagstavlor eller servrar som gör dem tillgängliga, är fria från virus eller andra skadliga komponenter, eller ATT ANVÄNDNING AV NÅGOT AV FÖREMÅL INTE KOMMER ATT KRÄNKA NÅGON TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. DU TAR HELA KOSTNADEN FÖR ALLT NÖDVÄNDIGT UNDERHÅLL, REPARATION ELLER KORREKTION.
4.5 Med förbehåll för och utan begränsningar av klausul 4.4 och klausul 12.3 kommer vi att utöva rimlig skicklighet och omsorg i vår tillhandahållande av tjänsterna, men då och då kan fel uppstå, i vilket fall vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att reparera dem så snart som Rimligen genomförbar.
4.6 Vi kommer att sträva efter att säkerställa att alla artiklar prissätts korrekt, dock kan fel uppstå. Om ett sådant prissättningsfel upptäcks förbehåller vi oss rätten att ge dig möjligheten att antingen annullera din beställning eller bekräfta på nytt till rätt pris. Föremål som skickas för utlandsleverans kan bli föremål för importtullar och skatter som tas ut på slutdestinationen. Alla försäljnings- eller användningsskatter, importtullar eller ytterligare tullavgifter är inte vårt ansvar och måste bäras helt av dig. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar eller ansvar för dem.
5 REGISTRERING
5.1 Vid registrering måste du förse oss med korrekt och fullständig registreringsinformation och det är ditt ansvar att informera oss om eventuella ändringar av den informationen (inklusive i synnerhet din e-postadress. Våra kontaktuppgifter kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen. Om du inte tillhandahåller korrekt och fullständig registreringsinformation, kanske vi inte kan tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begär eller som är lämpliga för dig.
5.2 Vid registreringen får du ett användarnamn och lösenord. Varje registrering gäller en specifik licenstyp:
5.2.1 "Enanvändarlicens". Denna licens är avsedd för användning av en individ inom ett företag. Rätten att få tillgång till webbplatsen ges till en specifik individ, eftersom om mer än en individ inom ett företag vill komma åt den tillämpliga webbplatsen, måste en fleranvändarlicens enligt nedan köpas. Vi tillåter inte något av följande:
5.2.1.2 någon annan person som delar ditt användarnamn och lösenord;
5.2.1.3 åtkomst genom att ett enda namn och lösenord görs tillgängliga för flera användare i ett nätverk.
5.2.2 "Ytterligare användare" – Innebär att den namngivna personalen kan komma åt datatjänsten med koden som tillhandahålls på vilken annan Core-abonnent som helst.
5.2.3 "Multi Name User"-licens – betyder en specificerad lista över namngivna användares åtkomst till den tillämpliga webbplatsen.
5.2.4 Licens för "Multi Concurrent User" – avser ett specificerat antal Användares tillgång till den tillämpliga webbplatsen.
5.2. 5 "Site"-licens - Alla anställda inom en helägd del av ett enskilt företag på vilken plats som helst på vilken plats som helst kan komma åt den tillämpliga webbplatsen förutsatt att de kommer åt från en enda Internet Protocol-adress (IP) eller IP-intervall.
5.3 Oavsett begränsningarna i punkt 5.2 ovan är du ansvarig för all användning av någon webbplats eller tjänst som görs av dig eller någon annan med ditt användarnamn och lösenord och för att förhindra obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord. Om du tror att det har skett något säkerhetsbrott såsom avslöjande, stöld eller obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord eller någon betalningsinformation, måste du omedelbart meddela oss genom att skicka e-post till opi@opi.net.
5.4 Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till och övervaka lösenordsskyddad information inklusive all information som rör dina aktiviteter i relation till en tjänst eller en webbplats eller något innehåll för att uppfylla våra skyldigheter i dessa villkor och skydda eller följa våra lagliga rättigheter och skyldigheter.
6 INNEHÅLL PÅ E-POST
6.1 Vi kan ge dig möjligheten att begära innehåll via e-post. Vi kommer också att skicka dig e-post för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen på webbplatsen. Din prenumeration på en sådan e-posttjänst och din användning av innehållet som tas emot via dessa e-posttjänster kommer att omfattas av dessa villkor. Du kan avsluta prenumerationen på vår e-posttjänst genom att ändra dina e-postalternativ.
7 PRENUMERATIONSBASERAT INNEHÅLL OCH WEBBPLATSER
7.1 Prenumerationsbaserat innehåll kommer att vara tillgängligt mot betalning av vissa avgifter. Ytterligare information om prenumerationsinnehåll och tillämpliga avgifter finns på de webbplatser för vilka prenumerationstjänster är tillgängliga. Alla betalningar (inklusive eventuella tillämpliga skatter) måste göras med kreditkort och i valfri valuta som vi anger. Om vi ​​(eller vår utsedda agent) inte får betalningsauktorisering från din kreditkortsclearingtjänst, kan vi omedelbart avbryta din användning av webbplatsen. Du är ansvarig för betalningen av alla avgifter i samband med användningen av webbplatsen med ditt användarnamn och lösenord.
7.2 Om vi ​​avslutar din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med klausul 16 nedan, kommer du att ha rätt att få en återbetalning av alla krediter som förblir oanvända vid tidpunkten för uppsägningen (såvida inte din användning avslutas på grund av att du bryter mot i dessa villkor). Du kommer fortfarande att vara ansvarig för eventuella avgifter eller andra avgifter som du ådrar dig tills dina rättigheter att använda webbplatsen och/eller tjänsterna upphör.
7.3 De delar av webbplatsen som visar produkter, tjänster eller andra tjänster för köp är endast avsedda som reklam och vi eller våra sponsorer eller någon av våra divisioner är skyldiga att sälja dessa produkter eller tjänster endast om vi eller de accepterar ditt köperbjudande. Alla annonserade priser för sådana produkter eller tjänster kan ändras utan föregående meddelande. Se vidare paragraf 10 nedan.
8 INTERAKTIVA TJÄNSTER
8.1 Webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, e-posttjänster, diskussionsgrupper och andra offentliga områden som tillåter interaktivitet mellan användare och som tillåter feedback till oss (tillsammans "Interaktiva områden"). Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för informationen och/eller material som publiceras på interaktiva områden (“Upplagt material”) men vi förbehåller oss rätten att utan meddelande till dig eller någon tredje part radera, flytta eller redigera postat material eller delar därav . Det är ett villkor för din åtkomst till Webbplatsen och till de interaktiva områdena i synnerhet att du, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avsäger dig alla moraliska rättigheter eller rättigheter av liknande karaktär i någon jurisdiktion i postat material.
8.2 Du är ansvarig för innehållet i ditt publicerade material och du får inte inom de interaktiva områdena eller på annat sätt i relation till en tjänst eller webbplatsen:
(a) publicera, publicera eller länka till någon specifik fråga som är eller kan anses vara rådgivning;
(b) publicera, publicera eller länka till all information som erhållits i förtroendeintrång eller som på annat sätt strider mot tillämplig lag eller förordning inklusive användning av de interaktiva områdena för att utföra kriminella, bedrägliga eller olagliga aktiviteter;
(c) lägga upp, publicera, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som är stötande, hotande, kränkande, oanständigt, ärekränkande, obscent eller hotfullt, som gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter;
(d) publicera, publicera eller länka till oönskad reklam eller reklammaterial inklusive men inte begränsat till kedjee-post, oönskad kommersiell e-post, oönskad massmail, "spam" eller postbomber;
(e) utger sig för att vara någon person, företag, grupp eller enhet eller förvränga en relation till eller med någon av dessa;
(f) publicera eller publicera all information eller meddelanden som innehåller ett virus eller annan skadlig komponent;
(g) dölja ursprunget till ett meddelande;
(h) samla in, lagra, avslöja eller på annat sätt behandla andra användares personuppgifter utan deras vetskap eller i strid med tillämplig dataskyddsförordning;
(i) förhindra eller begränsa användningen av webbplatsen och de interaktiva områdena av andra auktoriserade användare; eller
(j) hacka sig in i eller orsaka skada på någon server eller annan utrustning som drivs av oss.
8.3 Om du använder eller tar emot någon e-posttjänst från webbplatsen eller som en del av en tjänst får du inte använda sådan tjänst för att skicka, eller använda eller återanvända något material som är olagligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande eller oanständigt eller som gör intrång i upphovsrätt eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör tredje part eller som innehåller någon annan form av olagligt innehåll. Du får inte använda Tjänsten för att skicka några kedjee-postmeddelanden eller "spam".
8.4 Du måste följa alla ytterligare regler som från tid till annan kan utfärdas på särskilda sektioner av de interaktiva områdena.
8.5 Genom att komma åt de interaktiva områdena samtycker du till att hålla oss skadeslösa från alla anspråk, skador, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesarvoden) som vi kan ådra oss som ett resultat av ditt upplagda material.
8.6 Du bekräftar att vi inte har kontroll över andra användare som skickar meddelanden till de interaktiva områdena. Som ett resultat av detta kan vi inte garantera sanningshalten eller riktigheten hos publicerat material. All användning av de interaktiva områdena sker på din risk. Du bör inte förlita dig på publicerat material på något sätt.
8.7 Våra anställda eller representanter kan också skicka in publicerat material till de interaktiva områdena. När de gör det ska sådana anställda eller representanter agera personligt och alla åsikter de kan uttrycka ska inte betraktas som våra åsikter eller som åsikter från en finansiell eller annan professionell rådgivare.
8.8 Du samtycker härmed till att ge oss en icke-exklusiv, evig, royaltyfri licens att använda, reproducera, modifiera, licensiera hela eller delar av ditt publicerade material, inklusive att licensiera tredje part att använda detsamma.
9 LÄNKNING
9.1 Du kan skapa en länk från din webbplats till webbplatsens startsida (där de indikerar att du kan göra det) förutsatt att du fyller i registreringsformuläret som finns tillgängligt på webbplatsen (e-posta opi@opi.net för detaljer) och förutsatt att du länkar inte till webbplatsen från någon webbplats som innehåller obscent, ärekränkande, hotande eller förnedrande material eller material som gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter eller som på annat sätt är olagligt.
9.2 När vi länkar till webbplatsen i enlighet med dessa villkor kommer vi att ge dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att använda våra varumärken enbart i syfte att tillhandahålla en understruken textlänk från din webbplats till Webbplats. Utan att det påverkar klausul 3.4, är ingen annan användning av våra varumärken eller namn tillåten utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
9.3 Potentiell länkning till en intern eller underordnad sida på webbplatsen som ligger en eller flera nivåer ner från startsidan ("Djuplänkning") eller att ta fram eller presentera innehåll på en annan webbplats ("Framing") är inte tillåten utan vår uttryckligt skriftligt tillstånd i förväg. Du måste söka och erhålla vårt uttryckliga skriftliga tillstånd innan du djuplänkar eller ramar in webbplatsen eller något innehåll genom att kontakta oss och förse oss med:
(a) ditt namn, e-postadress och telefonnummer;
(b) namnet på ditt företag;
(c) den eller de webbadresser där den föreslagna djuplänkningen eller inramningen kommer att ske;
(d) specifika detaljer om den övervägda djuplänkningen eller inramningen.
10 LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER OCH TREDJEPARTSTRANSAKTIONER
10.1 Webbplatsen eller en tjänst kan innehålla:
10.1.1 länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av sponsorer eller andra tredje parter ("Externa webbplatser"). Vi kommer att sträva efter att lyfta fram sådana länkar även om vissa externa webbplatser kan vara sammärkta med vår; och/eller
10.1.2 annonser för och/eller möjligheten för dig att köpa produkter eller tjänster från tredje part eller andra koncernföretag, och/eller länkar till externa webbplatser som annonserar och/eller ger dig möjlighet att köpa sådana produkter eller tjänster (“ Tredjepartstjänster”). Alla diskussioner eller kontrakt relaterade till tredjepartstjänster kommer uteslutande att vara mellan dig och den relevanta tredje parten.
10.2 Innehållet på externa webbplatser och tredjepartstjänster underhålls eller kontrolleras inte av oss och vi är därför inte ansvariga för tillgängligheten, innehållet eller riktigheten på externa webbplatser eller tredjepartstjänster. Vi lämnar inte (a) några garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på användningen av länkarna som tillhandahålls på, eller till, en webbplats eller tjänst, (b) garanterar exaktheten, fullständigheten, användbarheten eller adekvatheten hos externa webbplatser eller tredje Partstjänster (c) ge något stöd, uttryckligt eller underförstått, av externa webbplatser eller tredjepartstjänster.
10.3 Din korrespondens med eller deltagande i marknadsföring av tredje parts annonsörer för eller leverantörer av tredjepartstjänster, inklusive betalning för och leverans av tredjepartstjänster, och alla andra villkor, villkor, garantier eller utfästelser, associerade med sådana affärer, sker endast mellan dig och sådana tredje parter. Du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av sådana affärer eller köp eller som ett resultat av närvaron av sådana tredje parter på någon webbplats.
11 PROGRAMVARA OCH JAVA-SÄKERHET
11.1 Upphovsrätt och all annan immateriell egendom i programvara som görs tillgänglig för nedladdning från webbplatsen ("Programvara") tillhör oss eller våra leverantörer. Din användning av programvaran styrs av villkoren i eventuella licensavtal som kan medfölja eller ingå i programvaran. Installera eller använd inte någon programvara om du inte godkänner ett sådant licensavtal.
12 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
12.1 Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedrägeri, eller avsiktligt olagligt beteende från oss, eller dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet och styckena nedan ska omfattas av denna bestämmelse.
12.2 Innehållet görs tillgängligt för din allmänna information och användning och är inte avsett för handelsändamål eller för att tillgodose dina specifika krav. Vi representerar eller stöder inte riktigheten eller tillförlitligheten av några råd, åsikter, uttalanden eller annan information som tillhandahålls av någon informationsleverantör eller innehållsleverantör, eller någon användare av denna webbplats eller annan person eller enhet. Att lita på sådana åsikter, råd, uttalanden eller annan information sker också på egen risk. Innehållet utgör inte heller någon form av råd, rekommendation eller arrangemang från oss och är inte avsett att lita på av användare när de gör (eller avstår från att göra) några specifika investeringar eller andra beslut. Lämplig oberoende rådgivning bör inhämtas innan något sådant beslut fattas. Alla arrangemang som görs mellan dig och någon tredje part som nämns på denna webbplats sker på din egen risk och ansvar.
12.3 Vi, våra leverantörer, tjänstemän, anställda, generalpartner, dotterbolag, dotterbolag, efterträdare och överlåtare och tredje parts agenter kommer inte att vara ansvariga gentemot dig, direkt eller indirekt för: (a) någon tillfällig skada, bestraffande, speciell eller följdskada, förlust eller kostnader inklusive men inte begränsat till förlust av affärer, kontrakt, intäkter eller vinster, affärsavbrott, säkerhetsbrott, förlust av data, förlust av goodwill eller rykte eller annan ekonomisk förlust som du lidit; (b) alla skador, förluster eller utgifter som du lider av som ett resultat av virus, maskar, "trojanska hästar" eller liknande program, förnekande eller tjänstsattack, spam eller hacking eller följdskador eller något anspråk mot oss från någon annan part; (c) eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden, förseningar eller något annat fel på webbplatsen eller en tjänst som orsakas av din datorutrustning eller som härrör från din användning av tjänsten på sådan utrustning; (d) eventuella felaktigheter eller fel i eller utelämnanden från webbplatsen eller en tjänst inklusive, men inte begränsat till, offerter och finansiella data; (e) eventuella förseningar, fel eller avbrott i överföringen eller leveransen av webbplatsen eller en tjänst; eller (f) någon förlust eller skada som uppstår av någon anledning till bristande prestanda.
12.4 I den mån bestämmelserna i någon tillämplig lag ska medföra begränsningar av i vilken utsträckning ansvar kan uteslutas enligt dessa villkor, inklusive, för att undvika tvivel, bestämmelserna i avsnitt 3, 6 och 11 i Unfair Contract Terms Act 1977 i Storbritannien (och dess motsvarighet i alla andra jurisdiktioner) som hänför sig till kravet på rimlighet, ska undantaget som anges i denna klausul 12 begränsas i enlighet med sådana restriktioner, dock ska alla ansvarsförbud som inte påverkas av sådana restriktioner förbli i full kraft och effekt.
12.5 Vi är inte ansvariga för tillförlitligheten eller den fortsatta tillgängligheten för de telefonlinjer och utrustning du använder för att komma åt webbplatsen eller en tjänst. Du förstår att vi eller tredje parts bidragsgivare till webbplatsen eller en tjänst när som helst kan välja att hämma eller förbjuda innehållet från att nås enligt villkoren.
12.6 I händelse av att du beställer varor för leverans utanför Europeiska Unionen kan du bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när paketet når ditt land. Eventuella ytterligare avgifter för tullklarering måste betalas av dig; OPI har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutsäga vad de kan vara. Tullpolicyerna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information. Observera dessutom att när du beställer från OPI anses du vara den registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot varorna. OPI:s internationella kunder bör vara medvetna om att gränsöverskridande leveranser är föremål för öppning och kontroll av tullmyndigheter. OPI kan tillhandahålla viss order-, leverans- och produktinformation, såsom produktens titel, till våra internationella transportörer och sådan information kan kommuniceras av transportörerna till tullmyndigheterna för att underlätta tullklarering och följa lokala lagar. Om beställningen är en gåva kommer paketet att märkas med 'Gåva' men kostnaden för varan kommer fortfarande att anges på tullformuläret. Tullmyndigheterna kräver att OPI anger värdet på presentföremålet direkt på förpackningen.
12.7 I händelse av att du ådrar dig någon förlust eller skada till följd av din användning av webbplatserna eller en tjänst, samtycker du till att vårt ansvar gentemot dig ska begränsas till det högsta av de totala belopp som du har betalat till oss under den senaste månaden och summan av 350 USD.
12.8 OPI kan göra sina årsredovisningar och redovisningar tillgängliga via sin webbplats. Varken en revision eller en granskning ger säkerhet om underhållet och integriteten av webbplatsen, inklusive kontroller som används för att uppnå detta, och i synnerhet om några förändringar kan ha skett i den finansiella informationen sedan den först publicerades. Dessa frågor är styrelseledamöternas ansvar men inga kontrollprocedurer kan ge absolut säkerhet på detta område. Lagstiftningen i Storbritannien som reglerar utarbetande och spridning av finansiell information skiljer sig från lagstiftningen i andra jurisdiktioner.
13 INDEMNITY
13.1 Du samtycker härmed till att hålla oss skadeslösa och hålla oss fullt och effektivt skadeslösa på begäran mot alla kostnader, anspråk, skadestånd, ansvar och utgifter (inklusive eventuella yrkesarvoden) som vi kan drabbas av på grund av ett brott från dig av dessa villkor och i synnerhet någon av garantierna, utfästelserna och åtagandena i punkterna 4 och 8.2 ovan. För att undvika tvivel ska denna ersättning omfatta alla förluster som vi kan lida till följd av tredje parts användning av ditt användarnamn och lösenord, förutom under omständigheter där du till vår tillfredsställelse kan visa att sådan tredje part har fått de relevanta uppgifterna utan eget fel.
14 ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR
14.1 Vi kan lägga till eller ändra bestämmelserna i dessa villkor från tid till annan. Alla tillägg och ändringar kommer att meddelas dig genom att de publiceras på denna webbplats och väsentliga ändringar kommer att skickas via e-post till våra registrerade användare och prenumeranter. Det är ditt ansvar att regelbundet hänvisa till dessa villkor och notera tilläggen och ändringarna. De kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på denna webbplats och du kommer att anses ha accepterat dem om du går in på en webbplats efter den tiden. Om du inte vill acceptera dem måste du säga upp dessa villkor enligt beskrivningen nedan.
15 TÄVLINGAR OCH PRISER
15.1 Då och då kommer vi att köra tävlingar, gratis dragningar av priser och kampanjer på webbplatsen. Dessa är föremål för ytterligare villkor som kommer att göras tillgängliga vid tidpunkten för sådana tävlingar.
16 TID OCH UPPSÄGNING
16.1 Med undantag för betalområden till våra webbplatser och tjänster där en abonnent förlorar åtkomst vid utgången av sin prenumeration, är användningen av och åtkomsten till webbplatserna och tjänsterna inte föremål för några särskilda tidsgränser. Utan att det påverkar någon parts intjänade rättigheter, kan dessa villkor sägas upp när som helst av endera parten utan anledning. (a) Som besökare kan du säga upp dessa villkor genom att helt enkelt avbryta din användning av webbplatsen. (b) Som registrerad användare eller prenumerant, med förbehåll för eventuella minimiprenumerationsperioder som meddelas dig vid prenumerationen, kan du säga upp dessa villkor i förhållande till någon specifik tjänst eller webbplats genom elektroniskt meddelande till oss med hjälp av webbplatsens kontaktinformation. (c) Vi kan säga upp dessa villkor och din användning av webbplatsen och/eller någon tjänst när som helst via e-post till våra registrerade användare och prenumeranter eller i relation till besökare på webbplatsen, genom att dra tillbaka åtkomsten till den webbplatsen. Vi kan säga upp dessa villkor och dina rättigheter till webbplatsen och/eller tjänsten omedelbart utan att vi behöver meddela detta, i händelse av att du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor.
16.2 Klausulerna 3.1, 3.4, 3.5, 8.8, 12, 13, 16.2, 16.3, 18, 19, 20, 22 och 23 i dessa Villkor ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av Villkoren och förbli i full kraft och verkan därefter.
16.3 Uppsägning av dessa Villkor ska inte påverka en parts intjänade rättigheter och skyldigheter som kan ha uppkommit på eller före uppsägningsdatumet, inklusive, men inte begränsat till, betalning av eventuella utestående belopp enligt dessa Villkor vid uppsägningsdatumet, vilket motsvarar ska betalas på förfallodagen enligt dessa villkor eller inom femton (15) dagar efter sådan uppsägning, beroende på vilket som inträffar först.
17 ÄNDRINGAR AV INNEHÅLL
17.1 Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ta bort eller ändra någon aspekt av innehållet, de interaktiva områdena, webbplatsen och eller någon av de tekniska specifikationerna eller någon aspekt av densamma. Du samtycker till och erkänner att sådana ändringar kan leda till att du inte kan komma åt hela eller någon del av en webbplats.
18 INGEN AVSTÅND
18.1 Underlåtenhet av någon av parterna att utöva någon rättighet eller gottgörelse enligt dessa villkor utgör inte ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen.
19 HELA AVTALET
19.1 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på deras ämne och utesluter alla utfästelser och garantier som tidigare givits eller gjorts förutom någon försumlig eller bedräglig felaktig framställning.
20 LAGVAL
20.1 Där du besöker, registrerar och/eller prenumererar på OPI-webbplatsen (som anges i slutet av dessa villkor), kommer dessa villkor, i den maximala omfattning som är tillåten enligt lagen i det territorium där du befinner dig, att styras av engelska lag och kommer att omfattas av de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.
21 FORCE MAJEURE
21.1 Vi ska inte anses bryta mot dessa villkor på grund av någon försening i utförandet eller underlåtenhet att utföra någon tjänst eller våra skyldigheter i förhållande till dessa villkor, om förseningen eller misslyckandet berodde på någon orsak utöver vårt rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till gudshandlingar, explosioner, översvämningar, brand eller olycka, krig eller hot om krig, terrorism eller hot om terrorism, sabotage, civila störningar, epidemier, förbud eller åtgärder av något slag från någon regerings sida , parlamentarisk eller lokal myndighet, import- eller exportföreskrifter eller embargon, eller stridsåtgärder eller handelstvister (oavsett om de involverar våra anställda eller tredje part).
21.2 I händelse av att vi hindras eller förhindras, ska vi vidta rimliga åtgärder för att meddela prenumeranter och registrerade användare om avstängning så snart som rimligen är möjligt med angivande av datum och omfattning av avstängningen och dess orsak. Vi kommer att återuppta utförandet av de förpliktelser som har avbrutits så snart som rimligen är möjligt efter borttagandet av orsaken. I händelse av att orsaken fortsätter i mer än en (1) månad kommer vi att återbetala dig för eventuella prenumerationsavgifter som du har betalat i förskott för en avstängd tjänst.
22 UPPDRAG
22.1 Du får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
22.2 Vi kan överlåta, lägga ut på underentreprenad eller överföra alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till vilket koncernföretag eller någon enhet som helst som förvärvar en betydande del av tillgångarna i vår verksamhet utan ditt skriftliga medgivande i förväg.
23 SKÄRBARHET
23.1 Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig av en domstol som har behörig jurisdiktion, kommer ogiltigheten av denna bestämmelse inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan.
24 MEDDELANDE
24.1 Alla meddelanden som måste lämnas enligt dessa villkor ska göras via e-post eller första klass post, när det gäller dig, till adressen som anges på ditt registreringsformulär och, när det gäller oss, till adressen publiceras på webbplatsen.
25 RUBRIK
25.1 Rubriker i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att ha någon juridisk innebörd eller effekt.
Office Products International Ltd är ett företag registrerat i Storbritannien under nummer 2546641 vars registrerade kontor är i Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Storbritannien och VAT-numret är GB 889181371.

Lag om integritet och kakor
Observera att denna integritetspolicy gäller för denna webbplats eller våra mobilapplikationer (till exempel vår iPhone- och iPad-app) (en "webbplats"). Om du inte accepterar denna integritetspolicy, använd inte denna webbplats.
Insamling av personlig information
Vi samlar in personlig information från dig (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc) när du fyller i en gratis provregistrering eller förfrågningsformulär, skickar kommentarer till webbplatsen eller skickar e-postmeddelanden till oss. Vänligen lämna inte din personliga information till oss om du inte vill att vi ska samla in den.
Insamling av annan information/cookies
Förutom personlig information kan vi samla in information om dig automatiskt när du besöker webbplatsen. Insamlingen av information kan innebära användning av cookies och webbsignaler. En webbfyr är en liten grafisk bild som placeras på en webbsida som är utformad för att tillåta oss att övervaka trafiken på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker webbplatsen första gången. Cookien tillåter oss att identifiera din dator och ta reda på detaljer om ditt senaste besök. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men vanligtvis kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att radera cookies eller förhindra automatisk acceptans om du föredrar det. Generellt har du möjlighet att acceptera alla cookies, att bli meddelad när en cookie utfärdas eller att avvisa alla cookies.
Om du väljer att inte ta emot våra cookies kan vi inte garantera att din upplevelse av webbplatsen kommer att vara lika snabb eller lyhörd som om du tar emot cookies.
Informationen som samlas in av cookies och webbsignaler är inte personligt identifierbar, den inkluderar allmän information om dina datorinställningar, din anslutning till Internet, t.ex. operativsystem och plattform, IP-adress, dina surfmönster och tidpunkter för surfning på webbplatsen och geografisk plats.
För mer information om cookies och om hur du stänger av den här funktionen, besök www.youronlinechoices.co.uk. Vänligen notera att effektiviteten av eventuella opt-out för intressebaserad annonsering kan påverkas av att alla cookies tas bort i din webbläsare.
Användning av din information
Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi kan samla in, behålla, bearbeta och använda din information (inklusive personlig information) i syfte att förse dig med webbplatsens tjänster och utveckla vår verksamhet som inkluderar (utan begränsning):
* Verifiera din identitet (till exempel när du återvänder till webbplatsen)
* Personifiera dina besök på webbplatsen och utveckla designen och stilen på webbplatsen för att förbättra de tjänster som tillhandahålls dig
* Informera dig om de senaste ändringarna av webbplatsen, eller produkter, tjänster eller kampanjerbjudanden som du kan hitta intressanta
* Att hantera och svara dig om en kommentar som du har skickat till eller andra sådana användargenererade innehållsfaciliteter
* Gör det möjligt för dig att dela vårt innehåll med andra, t.ex. genom att använda vår e-post till en vän och dela den här artikeln
* Kommunicera (och anpassa sådan kommunikation) med dig
* Sammanställa kundrecensioner
* Genomföra marknadsundersökningar
* Genomföra statistisk, teknisk och logistisk analys
Dela din personliga information
Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personliga information för att följa tillämpliga lagar (såsom Data Protection Act 1998) och myndigheters eller tillsynsorgans lagliga begäranden om information.
Vi kan överföra, sälja eller överlåta all information som beskrivs i denna policy till tredje part som ett resultat av en försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överföring av tillgångar eller omorganisation av vår verksamhet.
E-posta en vän och dela den här artikeln Faciliteter
När du använder dessa faciliteter och förser oss med personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) för en tredje part, se till att du har deras samtycke innan du ger oss deras uppgifter.
Skyddsåtgärder och säkerhet
Ingen dataöverföring över internet kan vara helt säker, så vi garanterar inte säkerheten för din personliga information och/eller användning av webbplatsen. Vi gör dock rimliga ansträngningar för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst eller användning genom att använda krypteringsteknik. Utöver dessa skyddsåtgärder är din personliga information skyddad i Storbritannien av Data Protection Act 1998. Denna föreskriver att informationen som vi har om dig ska behandlas rättvist och lagligt, ska vara korrekt, relevant och inte överdriven, inte behållas längre än nödvändigt och i förekommande fall hållas uppdaterade. För mer information om Data Protection Act 1998 och dina relaterade rättigheter, se www.ico.gov.uk.
Få åtkomst till din personliga information
Om du har några frågor eller funderingar om hur vi samlar in och använder din personliga information, vänligen skriv till oss (inklusive fullständig information om din förfrågan) på:
Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Storbritannien
Vi kan ta ut en mindre administrationsavgift (som inte överstiger det högsta tillåtna enligt lag) i samband med att fullgöra en begäran om tillgång till personlig information