Cooper, Mark

    0

    I början av 2018 tillträdde Mark Cooper rollen som VD på Avery Products Corporation. Före denna position var han VP/GM Europe & Asia Pacific. Mark hade en sexårig anställning på kuvert- och förpackningsföretaget Bong 2007-2013. Innan han tillträdde som verkställande direktör på Bong, hade Mark tillbringat 16 år på Avery i en mängd olika marknadsförings- och chefsroller, innan han återvände till företaget efter förvärvet av CCL Industries.