Podcast: Diskuterar hållbarhet med Mondi UFP

För att sammanfalla med OPI-tidningens Green Thinking-nummer pratar nyhetsredaktör Andy Braithwaite med Mondis Bernhard Cantzler om några viktiga hållbarhetsfrågor inom pappersindustrin.

0

Om du är en OPI prenumerant borde du ha sett eller till och med fått det senaste numret av OPI tidningen, som är vårt årliga Green Thinking-nummer.

I enlighet med det hållbarhetstemat talade nyhetsredaktör Andy Braithwaite för denna podcast med Bernhard Cantzler, marknads- och försäljningsdirektör för Mondis Uncoated Fine Paper (UFP)-verksamhet i EMEA-regionen.

Även om många är snabba med att påpeka miljöfördelarna med papper, täcker denna podcast några av de svårare frågorna relaterade till papperstillverkning, inklusive användningen av återvunna fibrer jämfört med jungfruliga fibrer, processer som avsvärtning och blekning, och användningen av koldioxidkompensation för att nå hållbarhetsmål.

Mer om Mondi UFP:s hållbarhetsinitiativ finns här..

Klicka på play-knappen nedan för att lyssna.