Hett ämne: Utomstående försäljnings förändrade ansikte

Även om fältsäljaren kanske inte kommer att gå bort någon gång snart, ser rollens karaktär ut att bli en omvälvning i en post-covid-19-värld.

0

Även om fältsäljaren kanske inte kommer att gå bort någon gång snart, ser rollens karaktär ut att bli en omvälvning i en post-covid-19-värld.