Torsdagen den 29 februari 2024

Småprat

Kommentar januari/februari 2024

Det goda, det dåliga och det oförutsägbara Och så börjar det – ytterligare ett år, ytterligare en uppsättning prognoser, ytterligare ett försök att göra de kommande 12 månaderna bättre och mer framgångsrika än de förra. För vissa,...

Big Intervju Xtra: RAJA Office – kraftfullt

OPI: En av de åtgärder du vidtog i alla RAJA Office-dotterbolag var att ta tillbaka den årliga katalogen. Är det inte bara en knä-styck tillbaka till det förflutna? Har du verkligen...

Stor läsning

Översätt "