Greenspeed original mikrofiberduk med materialhälsocertifikat

0
Kontaktuppgifter
grön hastighet
Detaljerad information

Greenspeed är det första företaget i världen att erhålla Bronze Level Material Health-certifikatet från Cradle to Cradle Products Innovation Institute för mikrofiberdukar.

Materialhälsocertifikatet tilldelas den ursprungliga mikrofiberduken och ges till produkter som uppfyller kraven för materialhälsa i multiattributet Cradle to Cradle Certified Product Standard. Detta certifikat blir allt viktigare nu när samhället visar ett växande intresse för de kemikalier som används i produkter. 

En oberoende tredje part analyserar vilka kemikalier som används i en produkt. Efter att ha upptäckt vilka komponenter som finns jämförs dessa med en lista över ämnen som är skadliga för människor och miljö. Detta följs av en kemisk riskbedömning. Produktens certifieringsnivå baseras på omfattningen av dess överensstämmelse med olika fördefinierade kriterier.