Oryginalna ściereczka z mikrofibry Greenspeed z certyfikatem zdrowotności materiału

0
Szczegóły kontaktu
Greenspeed
Dokładna informacja

Greenspeed jest pierwszą firmą na świecie, która uzyskała brązowy certyfikat zdrowia materiału od Cradle to Cradle Products Innovation Institute dla ściereczek z mikrofibry.

Przyznawany oryginalnej ściereczce z mikrofibry, Certyfikat Zdrowia Materiałowego jest przyznawany produktom, które spełniają wymagania dotyczące Zdrowia Materiałowego wieloatrybutowego standardu Cradle to Cradle Certified Product Standard. Certyfikat ten nabiera coraz większego znaczenia teraz, gdy społeczeństwo wykazuje coraz większe zainteresowanie chemikaliami stosowanymi w produktach. 

Niezależna strona trzecia analizuje, jakie substancje chemiczne są używane w produkcie. Po wykryciu, jakie składniki są obecne, porównuje się je z listą substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska. Następnie przeprowadzana jest ocena ryzyka chemicznego. Poziom certyfikacji produktu opiera się na stopniu jego zgodności z różnymi wcześniej zdefiniowanymi kryteriami.