HP: Przychody z druku zgodne z niskimi oczekiwaniami

HP Inc stwierdziło, że stały spadek przychodów walutowych działu drukowania o 7.4% jest zgodny z jego oczekiwaniami.

0

HP Inc stwierdziło, że stały spadek przychodów walutowych działu drukowania o 7.4% jest zgodny z jego oczekiwaniami.

W drugim kwartale 2 r., który zakończył się 2024 kwietnia, sprzedaż HP w branży poligraficznej wyniosła 30 miliarda dolarów. Jak podano, był to spadek rok do roku o 4.37%, czyli spadek o 7.8% przy stałym kursie walutowym.

Zarówno sprzęt, jak i materiały eksploatacyjne przestały działać.

Przychody ze sprzętu spadły o 18% rok do roku, podczas gdy liczba jednostek spadła o 17%. HP wskazał na utrzymujący się słaby popyt, szczególnie w Chinach i regionie EMEA, a także utratę udziałów zarówno w kanale domowym, jak i biurowym z powodu „agresywnych cen” – czynnik częściowo wynikający z dalszej deprecjacji jena w stosunku do dolara amerykańskiego.

Według segmentu klientów przychody komercyjne spadły o 12% do 1.2 miliarda dolarów, podczas gdy przychody konsumenckie spadły o 16% do 299 milionów dolarów. W obu przypadkach jednostki spadły o 17%.

Przychody z dostaw wyniosły 2.9 miliarda dolarów, co oznacza spadek rok do roku o około 4%. HP spodziewa się, że niskie i średnie jednocyfrowe spadki utrzymają się przez resztę roku finansowego.

Do pozytywnych punktów zaliczały się zwiększone wolumeny i udziały w urządzeniach typu big tank, dalszy wzrost liczby subskrypcji i przychodów (w tym z nowych planów all-in) oraz wzrost sprzedaży na rynku grafiki przemysłowej. Dyrektor generalny Enrique Lores powiedział, że wykorzystanie drukarki biurowej jest „dość stabilne”, co wskazuje na stabilizację rynku druku w drugiej połowie roku.

Skorygowany zysk operacyjny Printing za ten kwartał wyniósł 829 mln dolarów, czyli o 70 mln dolarów mniej niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Skorygowana marża operacyjna pozostała jednak na niezmienionym poziomie i wyniosła 2%, co stanowi górną granicę przewidywań HP. Obniżki kosztów wynikające z planu strategicznego „Future Ready” pomogły utrzymać marże na stałym poziomie. Lores powiedział, że zmiany w strukturze kosztów firmy zwiększają konkurencyjność HP i pomogą zwiększyć udziały w drugiej połowie roku.

Głównym tematem rozmów był dział systemów osobistych (PS), który po raz pierwszy od ośmiu kwartałów odnotował wzrost rok do roku. Wiele się mówi o nowych urządzeniach HP obsługujących sztuczną inteligencję, które mają stanowić 10% dostaw w drugiej połowie roku. Pozytywne sygnały napłynęły także z rynku komputerów komercyjnych, gdzie liczba egzemplarzy HP wzrosła w drugim kwartale o 2%.

Palo Alto (Kalifornia), Stany Zjednoczone