Regulamin

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE

1 WSTĘP
1.1 Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki”) regulują korzystanie ze wszystkich witryn internetowych i powiązanych usług, których właścicielem lub operatorem jest Office Products International Ltd (OPI). Oferta korzystania ze strony internetowej i powiązanych usług jest uzależniona od akceptacji niniejszych Warunków. Korzystanie z treści, usług i/lub produktów prezentowanych we wszystkich obszarach witryny oznacza zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków.
1.2 Uwaga:
1.2.1 Jeśli odwiedzasz, rejestrujesz się i/lub subskrybujesz Witrynę OPI, niniejsze Warunki, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo terytorium, na którym się znajdujesz, będą podlegać prawu angielskiemu i będą obowiązywać między OPI a Ty.
1.3 Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny, zastosowanie mają niniejsze Warunki. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione zgodnie z punktem 14 poniżej. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie o niniejszych Warunkach każdego, kto za Twoim pośrednictwem może przeglądać materiały w Witrynie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków w Witrynie OPI, skontaktuj się z nami pod adresem opi@opi.net. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z żadnej z Witryn.
1.4 Możesz uzyskać dostęp do Witryny w następujący sposób:
(a) jeśli przejdziesz przez proces rejestracji w tej Witrynie, jako zarejestrowany użytkownik lub;
(b) jako subskrybent naszych usług subskrypcji, które oferujemy lub możemy oferować w przyszłości; Lub
(c) poprzez dostęp do Witryny bez rejestracji lub subskrypcji zgodnie z (a) lub (b), (jako „gość”).
1.5 Niektóre obszary Witryny mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników lub płatnych subskrybentów.
1.6 Witryna może być wspierana przez organizacje sponsorujące i reklamodawców („Sponsorzy”), których nazwy pojawiają się w Witrynie i do których własnych stron internetowych można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy internetowych z tej Witryny – patrz punkt 10 poniżej.
Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności.
2 DEFINICJE
2.1 „ty/twój” oznacza (odpowiednio) odwiedzającego, zarejestrowanego użytkownika i/lub subskrybenta uzyskującego dostęp do Witryny lub korzystającego z Usługi.
2.2 „my/nas/nasz” oznacza OPI odpowiednio zgodnie z punktem 1.2 powyżej.
2.3 „Usługi” oznaczają informacje finansowe online i inne usługi świadczone przez nas wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom i/lub subskrybentom, zgodnie z opisem na odpowiedniej Stronie podczas rejestracji i/lub subskrypcji zgodnie z punktami od 5 do 8 poniżej.
3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
3.1 Wszelkie prawa do materiałów na Stronach lub dostarczanych w ramach Usługi (w tym między innymi do wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną w ramach usługi subskrypcji) (łącznie „Treść”) należą do nas lub naszych zewnętrznych dostawców treści i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych praw, a także warunków wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w Witrynach lub w niniejszych Warunkach. Możemy udzielić osobom trzecim licencji na korzystanie z Treści według naszego wyłącznego uznania.
3.2 Zgadzasz się korzystać z Witryn i Treści wyłącznie do własnego użytku osobistego i dla korzyści, a nie w celu odsprzedaży lub innego przekazania lub rozdysponowania jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi. Ponadto zgadzasz się nie używać, przekazywać, rozpowszechniać ani pozbywać się żadnych Treści w jakikolwiek sposób, który mógłby konkurować z naszą działalnością.
3.3 Z zastrzeżeniem powyższego, możesz pobierać i wyświetlać Treści na ekranie komputera, drukować poszczególne strony na papierze (ale nie kserować) oraz przechowywać takie strony w formie elektronicznej na dysku (ale nie na jakimkolwiek serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci), ale nie możesz powielać, modyfikować ani wykorzystywać żadnej z Treści do celów komercyjnych. Możesz skorzystać z opcji „Wyślij tę historię pocztą e-mail do znajomego”, jeśli funkcja ta jest dostępna, aby wysłać artykuł ze Strony pocztą elektroniczną do innych osób bez opłat, pod warunkiem, że ani Ty, ani inne osoby nie będą wykorzystywać Treści do celów komercyjnych.
3.4 Znak towarowy „OPI” jest własnością odpowiedniego podmiotu, inne znaki towarowe/logo pojawiające się na Stronach należą do ich odpowiednich właścicieli i żaden z tych znaków nie może być używany bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli.
3.5 Jeśli dowiemy się, że sprzedałeś, opublikowałeś, rozpowszechniłeś, retransmitowałeś lub w inny sposób zapewniłeś dostęp do jakichkolwiek artykułów z Treści komukolwiek bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody, wystawimy Ci fakturę za szkody poniesione przez nas w związku z nadużyciem praw autorskich 10,000 XNUMX USD za artykuł, chyba że możesz wykazać, że nie naruszyłeś żadnych praw autorskich, które będą płatne natychmiast po otrzymaniu faktury. Wszelkie prośby o zgodę na ponowną publikację, przedruk lub wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu jakichkolwiek artykułów z którejkolwiek z Witryn lub naszych znaków towarowych należy przesyłać na adres opi@opi.net. Niestandardowe przedruki są dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, a wszelkie zapytania należy przesyłać na adres opi@opi.net.
4 OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA
4.1 Oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) masz zdolność wyrażenia zgody na niniejsze Warunki; oraz (b) masz co najmniej osiemnaście (18) lat.
4.2 Zobowiązujesz się, że: (a) nie naruszysz praw autorskich ani żadnych innych praw własności intelektualnej ani innych praw związanych z Witryną lub Usługami ani osób trzecich; (b) będziesz w pełni przestrzegać Warunków; (c) nie będziesz kopiować, powielać, rekompilować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać, przesyłać, pobierać, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać Witryny lub oprogramowania, które jest własnością nas lub któregokolwiek z naszych zewnętrznych licencjodawców; (d) będziesz przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 8.2.
4.3 Jesteś odpowiedzialny za zakup niezbędnego sprzętu oraz opłacenie telefonu i innych opłat niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny.
4.4 BEZ USZCZERBU DLA POSTANOWIEŃ O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI W KLAUZULI 12 PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY LUB USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO I POTWIERDZA, ŻE JAKIEKOLWIEK WITRYNA I/LUB USŁUGA ORAZ WSZYSTKO W NICH ZAWARTE, W TYM MIĘDZY INNYMI , TREŚĆ, USŁUGI, PRODUKTY LUB REKLAMY („ELEMENTY”) SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. ELEMENTY PUBLIKOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. OKRESOWO WPROWADZA SIĘ ZMIANY DO NINIEJSZYCH ELEMENTÓW. MY ANI/LUB NASI DOSTAWCY NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WŁASNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU DOTYCZĄCEGO PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ; DOKŁADNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB AKTUALNOŚĆ TREŚCI, USŁUG, PRODUKTÓW, TEKSTU, GRAFIKI, LINKÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTE W SERWISIE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE, ŻE WITRYNY, W TYM TABLICE BIULETYNÓW LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE KORZYSTANIE Z ŻADNYCH ELEMENTÓW NIE NARUSZY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY NIEZBĘDNEJ KONSERWACJI, NAPRAW LUB KOREKTY.
4.5 Z zastrzeżeniem i bez ograniczeń klauzuli 4.4 i klauzuli 12.3, będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami, ale od czasu do czasu mogą wystąpić usterki, w takim przypadku dołożymy uzasadnionych starań, aby je naprawić, gdy tylko rozsądnie wykonalne.
4.6 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie pozycje były wycenione prawidłowo, jednak mogą wystąpić błędy. Jeśli taki błąd cenowy zostanie wykryty, zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia Ci anulowania zamówienia lub ponownego potwierdzenia prawidłowej ceny. Przedmioty wysyłane za granicę mogą podlegać cłom importowym i podatkom pobieranym w miejscu docelowym. Wszelkie podatki od sprzedaży lub użytkowania, należności celne przywozowe lub dodatkowe opłaty celne nie są naszą odpowiedzialnością i muszą zostać w całości poniesione przez użytkownika. Nie mamy kontroli nad tymi opłatami i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nie.
5 REJESTRACJA
5.1 Podczas rejestracji musisz podać nam dokładne i kompletne informacje rejestracyjne, a Twoim obowiązkiem jest informowanie nas o wszelkich zmianach tych informacji (w tym w szczególności adresu e-mail. Nasze dane kontaktowe będą dostępne na Stronie. Jeśli nie dostarczają dokładnych i pełnych informacji rejestracyjnych, możemy nie być w stanie dostarczyć produktów lub usług, o które prosisz lub które są dla Ciebie odpowiednie.
5.2 Podczas rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło. Każda rejestracja dotyczy określonego typu licencji:
5.2.1 Licencja „Jednego Użytkownika”. Ta licencja jest przeznaczona do użytku indywidualnego w firmie. Prawo dostępu do witryny jest przyznawane jednej konkretnej osobie, ponieważ jeśli więcej niż jedna osoba w firmie chce uzyskać dostęp do odpowiedniej witryny, należy zakupić licencję dla wielu użytkowników, jak opisano poniżej. Nie zezwalamy na żadne z poniższych:
5.2.1.2 jakakolwiek inna osoba udostępniająca Twoją nazwę użytkownika i hasło;
5.2.1.3 dostęp poprzez jedną nazwę i hasło udostępniane wielu użytkownikom w sieci.
5.2.2 „Dodatkowy użytkownik” — Oznacza, że ​​wskazany członek personelu może uzyskać dostęp do usługi danych za pomocą dostarczonego kodu w dowolnej innej lokalizacji abonenta Core.
5.2.3 Licencja „Użytkownik z wieloma nazwami” — oznacza dostęp określonej listy Nazwanych Użytkowników do odpowiedniej witryny.
5.2.4 Licencja „Wielu Jednoczesnych Użytkowników” – oznacza dostęp określonej liczby Użytkowników do danej witryny.
5.2. 5 Licencja „Site” — każdy członek personelu należącej w całości do części pojedynczej firmy w dowolnej lokalizacji w dowolnej lokalizacji może uzyskać dostęp do odpowiedniej witryny, pod warunkiem, że uzyskuje dostęp z jednego adresu protokołu internetowego (IP) lub zakresu adresów IP.
5.3 Niezależnie od ograniczeń zawartych w punkcie 5.2 powyżej, jesteś odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z dowolnej Witryny lub Usługi przez Ciebie lub kogokolwiek innego przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła oraz za zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli uważasz, że doszło do jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, takiego jak ujawnienie, kradzież lub nieautoryzowane użycie Twojej nazwy użytkownika i hasła lub jakichkolwiek informacji dotyczących płatności, musisz natychmiast nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres opi@opi.net.
5.4 Zastrzegamy sobie prawo do dostępu i monitorowania informacji chronionych hasłem, w tym wszelkich informacji dotyczących Twoich działań w związku z Usługą, Witryną lub jakąkolwiek Treścią, w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków oraz ochrony lub przestrzegania naszych praw i obowiązków.
6 TREŚĆ PRZEZ E-MAIL
6.1 Możemy dać Ci możliwość zażądania Treści przez e-mail. Będziemy również wysyłać Ci wiadomości e-mail, aby informować Cię na bieżąco o rozwoju Witryny. Twoja subskrypcja takiej Usługi e-mail i korzystanie przez Ciebie z Treści otrzymanych za pośrednictwem tych Usług e-mail będzie podlegać niniejszym Warunkom. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszej usługi e-mail, zmieniając opcje poczty e-mail.
7 TRANSAKCJE DOTYCZĄCE TREŚCI I TRANSAKCJI NA STRONIE
7.1 Treść oparta na subskrypcji będzie dostępna po uiszczeniu określonych opłat. Dalsze szczegóły dotyczące Treści subskrypcji i obowiązujących opłat można znaleźć w Witrynach, dla których dostępne są Usługi subskrypcji. Wszystkie płatności (w tym wszelkie obowiązujące podatki) muszą być dokonywane kartą kredytową w dowolnej określonej przez nas walucie. Jeśli my (lub nasz wyznaczony agent) nie otrzymamy autoryzacji płatności od usługi rozliczania kart kredytowych, możemy natychmiast zawiesić korzystanie z Witryny. Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich opłat związanych z korzystaniem z Witryny przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła.
7.2 Jeśli zakończymy korzystanie z Witryny i/lub Usług zgodnie z punktem 16 poniżej, będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu wszelkich kredytów niewykorzystanych w momencie wypowiedzenia (chyba że korzystanie zostanie zakończone z powodu naruszenia niniejszych Warunków). Nadal będziesz odpowiedzialny za wszelkie opłaty lub inne opłaty poniesione przez Ciebie do momentu wygaśnięcia Twoich praw do korzystania z Witryny i/lub Usług, stosownie do przypadku.
7.3 Części Witryny przedstawiające produkty, Usługi lub inne usługi do kupienia są przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, a my, nasi Sponsorzy lub którykolwiek z naszych oddziałów jesteśmy zobowiązani do sprzedaży tych produktów lub usług tylko wtedy, gdy my lub oni zaakceptują Twoją ofertę zakupu. Wszystkie reklamowane ceny takich produktów lub usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Więcej informacji znajduje się w punkcie 10 poniżej.
8 USŁUGI INTERAKTYWNE
8.1 Witryna może zawierać tablice ogłoszeń, usługi poczty elektronicznej, grupy dyskusyjne i inne obszary publiczne, które umożliwiają interakcję między użytkownikami i które umożliwiają przekazywanie nam informacji zwrotnych (razem „Obszary interaktywne”). Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje i/lub materiały publikowane w Obszarach interaktywnych („Wysłane materiały”), ale zastrzegamy sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub edytowania dowolnych Opublikowanych materiałów lub ich części bez powiadomienia użytkownika lub osób trzecich . Warunkiem Twojego dostępu do Witryny i Obszarów interaktywnych jest w szczególności zrzeczenie się, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkich autorskich praw osobistych lub praw o podobnym charakterze w dowolnej jurysdykcji w jakimkolwiek Opublikowanym materiale.
8.2 Jesteś odpowiedzialny za treść opublikowanych przez siebie Materiałów i nie możesz w Obszarach interaktywnych lub w inny sposób w związku z Usługą lub Witryną:
(a) umieszczać, publikować ani linkować do jakiejkolwiek konkretnej sprawy, która jest lub może być uznana za udzielanie porad;
(b) zamieszczać, publikować ani linkować do jakichkolwiek informacji uzyskanych z naruszeniem poufności lub w inny sposób sprzecznych z obowiązującym prawem lub regulacjami, w tym wykorzystywania Obszarów interaktywnych do prowadzenia działań przestępczych, oszukańczych lub nielegalnych;
(c) zamieszczać, publikować, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać jakichkolwiek materiałów, które są obraźliwe, zawierają groźby, są obelżywe, nieprzyzwoite, zniesławiające, obsceniczne lub stanowiące groźbę, naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności osób trzecich;
(d) zamieszczać, publikować ani łączyć się z żadnymi niezamówionymi materiałami reklamowymi lub promocyjnymi, w tym między innymi z łańcuszkami wiadomości e-mail, niechcianymi komercyjnymi wiadomościami e-mail, niechcianymi masowymi wiadomościami e-mail, „spamem” lub bombami pocztowymi;
(e) podszywać się pod jakąkolwiek osobę, firmę, grupę lub podmiot lub fałszywie przedstawiać związek z którymkolwiek z nich;
(f) zamieszczać ani publikować żadnych informacji ani wiadomości zawierających wirusa lub inny szkodliwy składnik;
(g) ukrywać pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości;
(h) gromadzić, przechowywać, ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe innych użytkowników bez ich wiedzy lub z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych;
(i) uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z Witryny i Obszarów interaktywnych przez innych upoważnionych użytkowników; Lub
(j) włamać się lub spowodować uszkodzenie jakiegokolwiek serwera lub innego obsługiwanego przez nas sprzętu.
8.3 Jeśli korzystasz lub otrzymujesz jakąkolwiek usługę e-mail z Witryny lub w ramach Usługi, nie możesz używać takiej usługi do wysyłania, używania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierają groźby, obraźliwe, oszczercze lub nieprzyzwoite lub które naruszają prawa autorskie lub inną własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich lub które zawierają jakąkolwiek inną formę treści niezgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z Usługi w celu wysyłania łańcuszków e-mail lub „spamu”.
8.4 Musisz przestrzegać wszelkich dodatkowych zasad, które mogą być okresowo wydawane w poszczególnych sekcjach Obszarów interaktywnych.
8.5 Uzyskując dostęp do Obszarów interaktywnych, zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym honorariami prawnymi i innymi opłatami za usługi zawodowe), które możemy ponieść w wyniku jakichkolwiek Wysłanych przez Ciebie Materiałów.
8.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie mamy kontroli nad innymi użytkownikami publikującymi wiadomości w Obszarach interaktywnych. W rezultacie nie możemy zagwarantować prawdziwości ani dokładności Opublikowanych Materiałów. Korzystanie z Obszarów interaktywnych odbywa się na Twoje ryzyko. Nie należy w żaden sposób polegać na opublikowanych materiałach.
8.7 Nasi pracownicy lub przedstawiciele mogą również przesyłać Opublikowane Materiały do ​​Obszarów Interaktywnych. Czyniąc to, tacy pracownicy lub przedstawiciele będą działać we własnym imieniu, a wszelkie wyrażone przez nich poglądy nie będą uważane za nasze poglądy ani opinie doradcy finansowego lub innego profesjonalnego doradcy.
8.8 Niniejszym zgadzasz się udzielić nam niewyłącznej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, licencjonowanie całości lub części opublikowanych przez Ciebie Materiałów, w tym udzielanie licencji stronom trzecim na korzystanie z nich.
9 ŁĄCZENIE
9.1 Możesz utworzyć łącze ze swojej witryny internetowej do strony głównej Witryny (tam, gdzie jest to wskazane), pod warunkiem wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie (szczegóły e-mail opi@opi.net) i pod warunkiem, że nie łączysz się z Witryną z żadnej witryny zawierającej obsceniczne, zniesławiające, zawierające groźby lub poniżające materiały lub materiały, które naruszają własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich lub które są w inny sposób niezgodne z prawem.
9.2 Po utworzeniu łącza do Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami, udzielimy Ci niewyłącznej, niezbywalnej, nieodpłatnej licencji na używanie naszych znaków towarowych wyłącznie w celu zapewnienia podkreślonego, tekstowego łącza z Twojej witryny internetowej do Strona. Bez uszczerbku dla punktu 3.4 żadne inne użycie naszych znaków towarowych lub nazw nie jest dozwolone bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
9.3 Potencjalne umieszczanie linków do wewnętrznej lub pomocniczej strony Witryny znajdującej się o jeden lub kilka poziomów niżej od strony głównej („Głębokie łączenie”) lub wywoływanie lub prezentowanie Treści w ramach innej witryny („Framing”) jest niedozwolone bez naszej wyrazić uprzednią pisemną zgodę. Musisz zwrócić się do nas i uzyskać naszą wyraźną uprzednią pisemną zgodę przed utworzeniem głębokiego linku lub ramką Witryny lub jakiejkolwiek Treści, kontaktując się z nami i dostarczając nam:
(a) imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu;
(b) nazwa Twojej firmy;
(c) adresy internetowe, pod którymi będzie miało miejsce proponowane głębokie linkowanie lub ramkowanie;
(d) szczegółowe informacje dotyczące rozważanego głębokiego linkowania lub ramkowania.
10 LINKÓW DO STRON ZEWNĘTRZNYCH I TRANSAKCJI OSÓB TRZECICH
10.1 Witryna lub Usługa mogą zawierać:
10.1.1 linki do innych stron internetowych udostępnianych przez Sponsorów lub inne strony trzecie („Witryny Zewnętrzne”). Postaramy się wyróżnić takie linki, chociaż niektóre Witryny Zewnętrzne mogą być oznaczone naszą wspólną marką; i/lub
10.1.2 reklamy i/lub możliwość zakupu produktów lub usług od osób trzecich lub innych spółek należących do grupy i/lub linki do Witryn Zewnętrznych reklamujące i/lub umożliwiające użytkownikowi zakup takich produktów lub usług („ Usługi Osób Trzecich”). Wszelkie dyskusje lub umowy dotyczące usług stron trzecich będą zawierane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią.
10.2 Treść Witryn Zewnętrznych i Usług Osób Trzecich nie jest przez nas utrzymywana ani kontrolowana, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność, treść ani dokładność Witryn Zewnętrznych lub Usług Osób Trzecich. Nie udzielamy (a) żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do korzystania z łączy umieszczonych w Witrynie lub Usłudze lub do nich, (b) nie gwarantujemy dokładności, kompletności, użyteczności ani adekwatności Witryn Zewnętrznych ani Usługi stron trzecich (c) udzielają poparcia, wyraźnego lub dorozumianego, jakichkolwiek Witryn zewnętrznych lub Usług stron trzecich.
10.3 Twoja korespondencja lub udział w promocjach zewnętrznych reklamodawców lub dostawców Usług zewnętrznych, w tym płatności za i dostarczanie Usług zewnętrznych, a także wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami są wyłącznie między ty i takie osoby trzecie. Zgadzasz się nie pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich transakcji lub zakupów lub w wyniku obecności takich osób trzecich w dowolnej Witrynie.
11 BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA I JAVA
11.1 Prawa autorskie i wszelka inna własność intelektualna w jakimkolwiek oprogramowaniu udostępnionym do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) należy do nas lub do naszych dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom wszelkich umów licencyjnych, które mogą być dołączone do Oprogramowania. Nie instaluj ani nie używaj żadnego Oprogramowania, chyba że zgodzisz się na taką umowę licencyjną.
12 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
12.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo lub umyślne niezgodne z prawem zachowanie z naszej strony, ani za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, a poniższe akapity podlegają temu postanowieniu.
12.2 Treść jest udostępniana do ogólnych informacji i użytku użytkownika i nie jest przeznaczona do celów handlowych ani do spełnienia określonych wymagań użytkownika. Nie reprezentujemy ani nie potwierdzamy dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji dostarczonych przez jakiegokolwiek dostawcę informacji lub dostawcę treści, lub dowolnego użytkownika tej witryny lub inną osobę lub podmiot. Poleganie na takich opiniach, radach, oświadczeniach lub innych informacjach również odbywa się na własne ryzyko. Ponadto Treść nie stanowi żadnej formy porady, rekomendacji ani ustaleń z naszej strony i nie ma na celu polegania przez użytkowników przy podejmowaniu (lub powstrzymywaniu się od) jakiejkolwiek konkretnej inwestycji lub innych decyzji. Przed podjęciem takiej decyzji należy zasięgnąć odpowiedniej niezależnej porady. Wszelkie ustalenia dokonane między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią wymienioną w tej Witrynie są dokonywane na Twoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.
12.3 My, nasi dostawcy, kierownicy, pracownicy, komplementariusze, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, następcy i cesjonariusze oraz agenci zewnętrzni nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za: (a) jakiekolwiek przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody, straty lub wydatki, w tym między innymi wszelkie straty biznesowe, kontrakty, przychody lub zyski, wszelkie przerwy w działalności biznesowej, naruszenie bezpieczeństwa, utratę danych, utratę dobrej woli lub reputacji lub inne straty pieniężne poniesione przez użytkownika; (b) wszelkie szkody, straty lub wydatki poniesione przez użytkownika w wyniku jakichkolwiek wirusów, robaków, „koni trojańskich” lub podobnych programów, odmowy lub ataku usługi, spamowania lub hakowania lub szkód następczych lub jakichkolwiek roszczeń wobec nas ze strony jakiejkolwiek innej strony; (c) wszelkie usterki, niedokładności, pominięcia, opóźnienia lub inne awarie Witryny lub Usługi spowodowane przez sprzęt komputerowy użytkownika lub wynikające z korzystania z Usługi na takim sprzęcie; (d) wszelkie nieścisłości, błędy lub pominięcia w Witrynie lub Usłudze, w tym między innymi cytaty i dane finansowe; (e) wszelkie opóźnienia, błędy lub przerwy w transmisji lub dostarczaniu Witryny lub Usługi; lub (f) wszelkie straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek powodu niewykonania.
12.4 W zakresie, w jakim przepisy obowiązującego prawa nakładają ograniczenia na zakres, w jakim odpowiedzialność może być wyłączona na mocy niniejszych Warunków, w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia sekcji 3, 6 i 11 Ustawy o nieuczciwych warunkach w umowach z 1977 r. w Wielkiej Brytanii (i jego odpowiedniku w dowolnej innej jurysdykcji) w odniesieniu do wymogu racjonalności, wyłączenie określone w niniejszym punkcie 12 będzie ograniczone zgodnie z takimi ograniczeniami, jednakże wszelkie wyłączenia odpowiedzialności, na które takie ograniczenia nie mają wpływu, będą zachowują pełną moc i skuteczność.
12.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za niezawodność lub stałą dostępność linii telefonicznych i sprzętu używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usługi. Rozumiesz, że my lub osoby trzecie współpracujące z Witryną lub Usługą możemy w dowolnym momencie zdecydować o wstrzymaniu lub zabronieniu dostępu do Treści zgodnie z Warunkami.
12.6 W przypadku, gdy zamawiasz towary z dostawą poza Unię Europejską, możesz podlegać cłom importowym i podatkom, które są pobierane, gdy paczka dotrze do twojego kraju. Wszelkie dodatkowe opłaty za odprawę celną ponosisz Ty; OPI nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie może przewidzieć ich wysokości. Zasady celne różnią się znacznie w zależności od kraju, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym. Ponadto pamiętaj, że składając zamówienie w OPI, jesteś uważany za zarejestrowanego importera i musisz przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju, w którym odbierasz towary. Międzynarodowi klienci OPI powinni mieć świadomość, że dostawy transgraniczne podlegają otwarciu i kontroli przez organy celne. Firma OPI może przekazywać określone informacje o zamówieniu, dostawie i produkcie, takie jak tytuł produktu, naszym międzynarodowym przewoźnikom, a takie informacje mogą być przekazywane przez przewoźników organom celnym w celu ułatwienia odprawy celnej i zachowania zgodności z lokalnymi przepisami. Jeśli zamówienie jest prezentem, paczka zostanie oznaczona jako „Prezent”, ale koszt przedmiotu będzie nadal podany w formularzu celnym. Organy celne wymagają od OPI podania wartości upominku bezpośrednio na opakowaniu.
12.7 W przypadku poniesienia jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z korzystania z Witryn lub Usługi, zgadzasz się, że nasza odpowiedzialność wobec Ciebie będzie ograniczona do wyższej z całkowitych kwot zapłaconych nam przez Ciebie w ostatnim miesiącu i suma 350 USD.
12.8 OPI może udostępniać swoje raporty roczne i sprawozdania finansowe za pośrednictwem swojej strony internetowej. Ani audyt, ani przegląd nie dają pewności co do utrzymania i integralności strony internetowej, w tym kontroli zastosowanych w tym celu, aw szczególności, czy jakiekolwiek zmiany mogły nastąpić w informacjach finansowych od czasu ich pierwszej publikacji. Za te kwestie odpowiadają dyrektorzy, ale żadne procedury kontrolne nie dają absolutnej pewności w tym zakresie. Ustawodawstwo w Wielkiej Brytanii regulujące przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji finansowych różni się od ustawodawstwa w innych jurysdykcjach.
13 INDEMNITY
13.1 Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym honorariami za usługi), które możemy ponieść z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, a w szczególności wszelkich gwarancji, oświadczeń i zobowiązań zawartych w punktach 4 i 8.2 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze odszkodowanie obejmuje wszelkie straty, które możemy ponieść w wyniku użycia przez osoby trzecie Twojej nazwy użytkownika i hasła, z wyjątkiem okoliczności, w których możesz wykazać w sposób zadowalający nas, że taka osoba trzecia uzyskała odpowiednie dane nie z własnej winy.
14 ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW
14.1 Od czasu do czasu możemy dodawać lub zmieniać postanowienia niniejszych Warunków. O wszystkich dodatkach i zmianach zostaniesz powiadomiony poprzez zamieszczenie ich w tej Witrynie, a istotne zmiany zostaną przesłane pocztą elektroniczną do naszych zarejestrowanych użytkowników i subskrybentów. Twoim obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami oraz zwracanie uwagi na dodatki i zmiany. Wejdą one w życie natychmiast po opublikowaniu w tej Witrynie i zostaniesz uznany za zaakceptowany, jeśli uzyskasz dostęp do Witryny po tym czasie. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, musisz wypowiedzieć niniejsze Warunki w sposób opisany poniżej.
15 KONKURSY I NAGRODY
15.1 Od czasu do czasu będziemy organizować konkursy, bezpłatne losowania nagród i promocje w Witrynie. Podlegają one dodatkowym warunkom, które zostaną udostępnione w czasie takich konkursów.
16 OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
16.1 Z wyjątkiem płatnych obszarów naszych Witryn i Usług, do których abonent traci dostęp po wygaśnięciu subskrypcji, korzystanie z Witryn i Usług i dostęp do nich nie podlega żadnym określonym ograniczeniom czasowym. Bez uszczerbku dla praw nabytych którejkolwiek ze stron, niniejsze Warunki mogą zostać rozwiązane w dowolnym momencie przez każdą ze stron bez podania przyczyny. (a) Jako gość możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki, po prostu zaprzestając korzystania z Witryny. (b) Jako zarejestrowany użytkownik lub subskrybent, z zastrzeżeniem minimalnych okresów subskrypcji, o których zostaniesz poinformowany podczas subskrypcji, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w odniesieniu do dowolnej określonej Usługi lub Witryny za pośrednictwem elektronicznego powiadomienia, korzystając z danych kontaktowych Witryny. (c) Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki i Twoje korzystanie z Witryny i/lub dowolnej Usługi w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszych zarejestrowanych użytkowników i subskrybentów lub w odniesieniu do osób odwiedzających Witrynę, poprzez wycofanie dostępu do tej Witryny. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki i Twoje prawa do Witryny i/lub Usługi natychmiast, bez konieczności powiadomienia nas, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
16.2 Klauzule 3.1, 3.4, 3.5, 8.8, 12, 13, 16.2, 16.3, 18, 19, 20, 22 i 23 niniejszych Warunków pozostają w mocy po wygaśnięciu Warunków i pozostają w pełnej mocy po tym okresie.
16.3 Rozwiązanie niniejszych Warunków nie ma wpływu na nabyte prawa i obowiązki strony, które mogły powstać w dniu rozwiązania lub przed datą rozwiązania, w tym między innymi na zapłatę wszelkich kwot zaległych na mocy niniejszych Warunków w dniu rozwiązania, które sumy będą płatne w terminie wynikającym z niniejszych Warunków lub w ciągu piętnastu (15) dni od takiego rozwiązania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
17 ZMIANY TREŚCI
17.1 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub zmiany dowolnego aspektu Treści, Obszarów interaktywnych, Witryny i/lub dowolnej specyfikacji technicznej lub dowolnego jej aspektu. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że takie zmiany mogą spowodować utratę dostępu do całości lub dowolnej części Witryny.
18 BRAK ZRZECZENIA
18.1 Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego wynikającego z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub środka zaradczego.
19 CAŁOŚĆ UMOWY
19.1 Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu i wykluczają wszelkie oświadczenia i gwarancje udzielone wcześniej lub udzielone, inne niż jakiekolwiek niedbałe lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.
20 WYBÓR PRAWA
20.1 Jeśli odwiedzasz, rejestrujesz się i/lub subskrybujesz Witrynę OPI (wymienione na końcu niniejszych Warunków), niniejsze Warunki, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo terytorium, na którym się znajdujesz, będą podlegać językowi angielskiemu prawa i będzie podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
21 SIŁA WYŻSZA
21.1 Nie zostaniemy uznani za winnych naruszenia niniejszych Warunków z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania jakiejkolwiek usługi lub naszych zobowiązań w odniesieniu do niniejszych Warunków, jeśli opóźnienie lub niewykonanie było spowodowane jakąkolwiek przyczyną wykraczającą poza nasze uzasadnione kontroli, w tym między innymi działania siły wyższej, wybuchy, powodzie, pożary lub wypadki, wojny lub groźby wojny, terroryzm lub groźby terroryzmu, sabotaż, niepokoje społeczne, epidemie, zakazy lub środki jakiegokolwiek rodzaju ze strony jakiegokolwiek rządu , władz parlamentarnych lub lokalnych, przepisy importowe lub eksportowe lub embarga, akcje protestacyjne lub spory handlowe (zarówno z udziałem naszych pracowników, jak i osób trzecich).
21.2 W przypadku przeszkody lub przeszkody podejmiemy uzasadnione kroki, aby jak najszybciej zawiadomić abonentów i zarejestrowanych użytkowników o zawieszeniu, podając datę i zakres zawieszenia oraz jego przyczynę. Wykonanie tych zobowiązań, które zostały zawieszone, wznowimy tak szybko, jak to rozsądnie możliwe po usunięciu przyczyny. W przypadku, gdy przyczyna trwa dłużej niż jeden (1) miesiąc, zwrócimy Ci wszelkie opłaty abonamentowe, które zapłaciłeś z góry za zawieszoną Usługę.
22 ZADANIE
22.1 Nie możesz cedować, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
22.2 Możemy scedować, zlecić podwykonawstwo lub przenieść dowolne i wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną spółkę należącą do grupy lub dowolny podmiot, który nabywa znaczną część aktywów naszej firmy bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody.
23 ROZDZIELNOŚĆ
23.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy.
24 UWAGI
24.1 Wszelkie zawiadomienia wymagane zgodnie z niniejszymi Warunkami będą wysyłane pocztą elektroniczną lub pocztą priorytetową, w przypadku użytkownika na adres podany w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku nas na adres zamieszczone na Stronie.
25 NAGŁÓWKI
25.1 Nagłówki w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają żadnego znaczenia prawnego ani skutku.
Office Products International Ltd jest spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 2546641, której siedziba znajduje się pod adresem Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Wielka Brytania, a numer VAT to GB 889181371.

Prawo dotyczące prywatności i plików cookie
Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tej witryny lub naszych aplikacji mobilnych (na przykład naszej aplikacji na iPhone'a i iPada) („Witryna”). Jeśli nie akceptujesz tej polityki prywatności, nie korzystaj z tej Witryny.
Zbieranie informacji osobistych
Gromadzimy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.), gdy wypełniasz bezpłatną próbną rejestrację lub formularze zapytania, przesyłasz komentarze na Stronie lub wysyłasz do nas e-maile. Prosimy nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy je gromadzili.
Zbieranie innych informacji/plików cookie
Oprócz danych osobowych możemy zbierać informacje o Tobie automatycznie, gdy odwiedzasz Witrynę. Gromadzenie informacji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to mały obraz graficzny umieszczony na stronie internetowej, który ma na celu umożliwienie nam monitorowania ruchu w Witrynie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas pierwszej wizyty na Stronie. Plik cookie pozwala nam zidentyfikować Twój komputer i poznać szczegóły Twojej ostatniej wizyty. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie lub uniemożliwić automatyczną akceptację, jeśli wolisz. Zasadniczo masz możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookie, powiadomienia o wydaniu pliku cookie lub odrzucenia wszystkich plików cookie.
Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać naszych plików cookie, nie możemy zagwarantować, że korzystanie z Witryny będzie tak szybkie i responsywne, jak w przypadku otrzymywania plików cookie.
Informacje gromadzone przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, obejmują ogólne informacje o ustawieniach komputera, połączeniu z Internetem, np. systemie operacyjnym i platformie, adresie IP, wzorcach przeglądania i czasie przeglądania Witryny oraz lokalizacji geograficznej.
Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie oraz o tym, jak wyłączyć tę funkcję, odwiedź stronę www.youronlinechoices.co.uk. Należy pamiętać, że na skuteczność rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach może mieć wpływ usunięcie wszystkich plików cookie w przeglądarce.
Wykorzystania danych
Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się, że możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać Twoje informacje (w tym dane osobowe) w celu świadczenia usług Witryny i rozwijania naszej działalności, która obejmuje (bez ograniczeń):
* Weryfikacja Twojej tożsamości (na przykład po powrocie do Witryny)
* Personalizacja Twoich wizyt w Witrynie oraz rozwijanie projektu i stylu Witryny w celu ulepszenia świadczonych Ci usług
* Informowanie o najnowszych zmianach w Witrynie lub produktach, usługach lub ofertach promocyjnych, które mogą Cię zainteresować
* Zajmowanie się i udzielanie odpowiedzi w sprawie przesłanego przez Ciebie komentarza lub innych podobnych treści generowanych przez użytkowników
* Umożliwienie udostępniania naszych treści innym osobom, np. za pomocą funkcji Wyślij e-mail do znajomego i Udostępnij ten artykuł
* Komunikacja (i personalizacja takiej komunikacji) z Tobą
* Kompilowanie opinii klientów
* Przeprowadzanie badań rynku
* Przeprowadzanie analiz statystycznych, technicznych i logistycznych
Udostępnianie Twoich danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (takimi jak ustawa o ochronie danych z 1998 r.) oraz zgodnymi z prawem prośbami organów rządowych lub regulacyjnych o udzielenie informacji.
Możemy przenieść, sprzedać lub scedować dowolne informacje opisane w niniejszej polityce na osoby trzecie w wyniku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia aktywów lub reorganizacji naszej działalności.
Wyślij e-mail do znajomego i udostępnij ten artykuł Udogodnienia
Kiedy korzystasz z tych usług i przekazujesz nam dane osobowe (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail) osoby trzeciej, przed przekazaniem nam jej danych upewnij się, że masz jej zgodę.
Zabezpieczenia i zabezpieczenia
Żadna transmisja danych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczna, dlatego nie gwarantujemy bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i/lub korzystania z Witryny. Dokładamy jednak uzasadnionych starań, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem za pomocą technologii szyfrowania. Oprócz tych zabezpieczeń, Twoje dane osobowe są chronione w Wielkiej Brytanii przez ustawę o ochronie danych z 1998 r. Stanowi ona, że ​​informacje, które posiadamy na Twój temat, powinny być przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem, powinny być dokładne, odpowiednie i nienadmierne, nie mogą być zatrzymywane dłużej niż jest to konieczne i, w stosownych przypadkach, aktualizowane. Więcej informacji na temat ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. i związanych z tym praw można znaleźć na stronie www.ico.gov.uk.
Dostęp do twoich danych osobowych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, napisz do nas (wraz ze wszystkimi szczegółami swojej prośby) na adres:
Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Wielka Brytania
Możemy pobrać niewielką opłatę administracyjną (nieprzekraczającą maksymalnej kwoty dozwolonej przez prawo) w związku z realizacją wniosku o dostęp do danych osobowych