Διαδικτυακά σεμινάρια OPI

Το IMG_4866 περικόπηκε
US Industry Outlook 2023 - Συζήτηση σε πάνελ

Η OPI συγκέντρωσε μια ομάδα ανώτατων στελεχών για να μοιραστούν τις γνώσεις τους για το επόμενο έτος - συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης για την εξαγορά της SP Richards 

Διαδικτυακή Ημερίδα
Ηχογράφηση - 12 Ιανουαρίου 2023