Ο Guilbert UK αναλαμβάνει επιτέλους το όνομα Depot

0

Υποβάλλοντας προσφορά για μια ενοποιημένη εταιρική ταυτότητα, το Office Depot άλλαξε την επωνυμία της εταιρείας Guilbert UK σε Office Depot UK.

Ανακοινώνοντας την κίνηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, Peter Birks, δήλωσε ότι η συνδυασμένη εταιρεία ήταν σε «μια ακόμη ισχυρότερη θέση για να προσφέρει σταθερά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια».

Η Depot ολοκλήρωσε την εξαγορά της συμβολαιακής δραστηριότητας της Guilbert τον Ιούνιο του 2003 για αρχική τιμή 1815 εκατομμυρίων.

Ο Staples είχε αγοράσει προηγουμένως τη μονάδα ταχυδρομικών παραγγελιών του Guilbert.

Λέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)