Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Αρχική 2023 Δεκέμβριος 2023

Δεκέμβριος 2023

Σε αυτό το ειδικό τεύχος, η εστίαση είναι στη βιωσιμότητα. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά στο Πεδίο 3, την επιλογή της σωστής ετικέτας ESG και τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Πράσινης Σκέψης του OPI. Η Μεγάλη Συνέντευξη είναι ο Alain Josse της RAJA.

Μεγάλη ανάγνωση

Μεταφράζω "