Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
1.1 Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών («Όροι») που διέπουν τη χρήση όλων των ιστοσελίδων και των σχετικών υπηρεσιών που ανήκουν ή διαχειρίζονται η Office Products International Ltd (OPI). Η προσφορά χρήσης του ιστότοπου και των σχετικών υπηρεσιών εξαρτάται από την αποδοχή αυτών των Όρων. Η χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων που παρουσιάζονται σε οποιονδήποτε και σε όλους τους τομείς του ιστότοπου συνιστά τη συμφωνία σας να συμμορφωθείτε με τους ακόλουθους Όρους.
1.2 Σημειώστε:
1.2.1 Όπου επισκέπτεστε, εγγραφείτε και/ή εγγράφεστε σε έναν ιστότοπο OPI, αυτοί οι Όροι, στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από τη νομοθεσία της επικράτειας στην οποία βρίσκεστε, θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και θα λειτουργούν μεταξύ του OPI και του εσείς.
1.3 Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους. Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα ισχύουν αυτοί οι Όροι. Αυτοί οι Όροι μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ρήτρα 14 παρακάτω. Είναι δική σας ευθύνη να γνωστοποιήσετε αυτούς τους Όρους σε οποιονδήποτε μπορεί, μέσω εσάς, να δει υλικό σε έναν Ιστότοπο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους με τον ιστότοπο του OPI, επικοινωνήστε μαζί μας στο opi@opi.net. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, μην χρησιμοποιείτε κανέναν από τους Ιστότοπους.
1.4 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ως εξής:
(α) εάν περάσετε από μια διαδικασία εγγραφής σε αυτόν τον Ιστότοπο, ως εγγεγραμμένος χρήστης ή
(β) ως συνδρομητής στις συνδρομητικές μας υπηρεσίες που προσφέρουμε ή μπορεί να προσφέρουμε στο μέλλον· ή
(γ) με πρόσβαση στον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή ή συνδρομή στο (α) ή (β), (ως «επισκέπτης»).
1.5 Ορισμένες περιοχές σε έναν Ιστότοπο ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες ή συνδρομητές επί πληρωμή.
1.6 Ένας Ιστότοπος μπορεί να υποστηρίζεται από χορηγούς οργανισμούς και διαφημιστές (οι «Χορηγοί») των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στον Ιστότοπο και οι δικοί τους ιστότοποι μπορούν να προσπελαστούν μέσω συνδέσμων στο Διαδίκτυο από αυτόν τον Ιστότοπο – βλέπε περαιτέρω Άρθρο 10 παρακάτω.
Δείτε επίσης την πολιτική απορρήτου μας.
ΟΡΙΣΜΟΙ 2
2.1 «εσείς/σας» σημαίνει (κατά περίπτωση), τον επισκέπτη, τον εγγεγραμμένο χρήστη ή/και τον συνδρομητή που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί μια Υπηρεσία.
2.2 «εμείς/εμάς/μας» σημαίνει OPI όπως αρμόζει σύμφωνα με την ρήτρα 1.2 παραπάνω.
2.3 «Υπηρεσίες» σημαίνει τις ηλεκτρονικές οικονομικές πληροφορίες και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους χρήστες ή/και συνδρομητές, όπως περιγράφεται στον σχετικό Ιστότοπο κατά την εγγραφή ή/και την εγγραφή σας σύμφωνα με τις Παραγράφους 5 έως 8 παρακάτω.
3 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
3.1 Όλα τα δικαιώματα στο υλικό στους Ιστότοπους ή που παρέχονται ως μέρος μιας Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν ειδήσεων που αποστέλλονται μέσω e-mail ως μέρος μιας συνδρομητικής υπηρεσίας) (μαζί το «Περιεχόμενο») ανήκουν σε εμάς ή στους τρίτους παρόχους περιεχομένου μας και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, καθώς και τους όρους τυχόν πρόσθετων ειδοποιήσεων ή περιορισμών περί πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στους Ιστότοπους ή στους παρόντες Όρους. Ενδέχεται να αδειοδοτήσουμε τρίτα μέρη για τη χρήση του Περιεχομένου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
3.2 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους και το Περιεχόμενο αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση και όφελος και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε, μεταφέρετε, διανέμετε ή διαθέτετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να ανταγωνίζεται την επιχείρησή μας.
3.3 Με την επιφύλαξη των παραπάνω, μπορείτε να ανακτήσετε και να εμφανίσετε Περιεχόμενο σε οθόνη υπολογιστή, να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες σε χαρτί (αλλά όχι να τις φωτοτυπήσετε) και να αποθηκεύσετε αυτές τις σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δικτύου), αλλά δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Αποστολή αυτής της ιστορίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε έναν φίλο» όπου η δυνατότητα είναι διαθέσιμη για να στείλετε ένα άρθρο από τον Ιστότοπο σε άλλα άτομα χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι ούτε εσείς ούτε αυτά τα άλλα άτομα εκμεταλλεύονται το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς.
3.4 Το εμπορικό σήμα «OPI» είναι ιδιοκτησία της αντίστοιχης οντότητας, άλλα εμπορικά σήματα/λογότυπα που εμφανίζονται στους Ιστότοπους είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και κανένα από αυτά τα σήματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια των αντίστοιχων κατόχων.
3.5 Εάν γνωστοποιηθεί ότι έχετε πουλήσει, δημοσιεύσει, διανείμει, αναμεταδώσει ή παρείχε με άλλον τρόπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε άρθρο από το Περιεχόμενο σε οποιονδήποτε χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια, θα σας τιμολογήσουμε για ζημίες κατάχρησης πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. 10,000 $ ανά άρθρο, εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν έχετε παραβιάσει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα καταβληθεί αμέσως μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Οποιοδήποτε αίτημα για άδεια για αναδημοσίευση, επανέκδοση ή χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό οποιωνδήποτε άρθρων από οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τα εμπορικά μας σήματα θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση opi@opi.net. Οι προσαρμοσμένες ανατυπώσεις είναι διαθέσιμες είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση opi@opi.net.
4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.1 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) έχετε την ικανότητα να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους. και (β) είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.
4.2 Αναλαμβάνετε ότι: (α) δεν θα παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή που σχετίζονται με αυτόν. (β) θα συμμορφωθείτε πλήρως με τους Όρους· (γ) δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, εκ νέου μεταγλώττιση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανική, μεταφόρτωση, λήψη, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων από ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε λογισμικού που είναι αποκλειστικό σε εμάς ή σε οποιονδήποτε από τους τρίτους δικαιοπαρόχους μας. (δ) θα συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 8.2.
4.3 Είστε υπεύθυνοι για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την πληρωμή των τηλεφωνικών και άλλων χρεώσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.
4.4 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 12 ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (ΤΑ "ΕΙΔΗ") ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ SE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ; ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΙΤΟΥ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.
4.5 Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισμό της ρήτρας 4.4 και της ρήτρας 12.3, θα επιδεικνύουμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή στην παροχή των Υπηρεσιών, αλλά κατά καιρούς ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα, οπότε θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να τα επισκευάσουμε το συντομότερο εύλογα εφικτό.
4.6 Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα Αντικείμενα τιμολογούνται σωστά, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν ανακαλυφθεί τέτοιο σφάλμα τιμολόγησης, διατηρούμε το δικαίωμα να σας δώσουμε την επιλογή είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου στη σωστή τιμή. Τα αντικείμενα που αποστέλλονται για παράδοση στο εξωτερικό ενδέχεται να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που εισπράττονται στον τελικό προορισμό. Όλοι οι φόροι πωλήσεων ή χρήσης, οι εισαγωγικοί δασμοί ή οι πρόσθετες τελωνειακές χρεώσεις δεν αποτελούν ευθύνη μας και πρέπει να βαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτές τις χρεώσεις και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη για αυτές.
5 ΕΓΓΡΑΦΗ
5.1 Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής και είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο. Εάν δεν παρέχουμε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε ή που είναι κατάλληλα για εσάς.
5.2 Κατά την εγγραφή, θα σας δοθεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Κάθε εγγραφή αφορά έναν συγκεκριμένο τύπο άδειας:
5.2.1 Άδεια χρήσης «Μεμονωμένου Χρήστη». Αυτή η άδεια προορίζεται για χρήση από άτομο σε μια εταιρεία. Το δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο παρέχεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, καθώς εάν περισσότερα από ένα άτομα εντός μιας εταιρείας επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στον ισχύοντα ιστότοπο, πρέπει να αγοραστεί μια άδεια χρήσης πολλών χρηστών όπως περιγράφεται παρακάτω. Δεν επιτρέπουμε κανένα από τα ακόλουθα:
5.2.1.2 οποιοδήποτε άλλο άτομο μοιράζεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
5.2.1.3 πρόσβαση μέσω ενός μόνο ονόματος και κωδικού πρόσβασης που διατίθενται σε πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο.
5.2.2 «Επιπλέον χρήστης» – Σημαίνει ότι το κατονομαζόμενο μέλος του προσωπικού μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία δεδομένων με τον κωδικό που παρέχεται σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία του Βασικού συνδρομητή.
5.2.3 Άδεια χρήσης «Πολλαπλών ονομάτων χρήστη» – σημαίνει μια καθορισμένη λίστα με πρόσβαση Επώνυμων Χρηστών στον ισχύοντα ιστότοπο.
5.2.4 Άδεια «Πολλαπλών Ταυτόχρονων Χρηστών» – σημαίνει έναν καθορισμένο αριθμό Χρηστών που έχουν πρόσβαση στον ισχύοντα ιστότοπο.
5.2. 5 Άδεια "Ιστότοπος" - Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού σε οποιοδήποτε τμήμα μιας εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου σε οποιονδήποτε ιστότοπο και σε οποιαδήποτε τοποθεσία μπορεί να έχει πρόσβαση στον ισχύοντα ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση από μια ενιαία διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή εύρος IP.
5.3 Παρά τους περιορισμούς στην ρήτρα 5.2 παραπάνω, είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση οποιουδήποτε Ιστότοπου ή Υπηρεσίας που γίνεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλον χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, όπως η αποκάλυψη, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιωνδήποτε στοιχείων πληρωμής, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μέσω e-mail στο opi@opi.net.
5.4 Διατηρούμε το δικαίωμα πρόσβασης και παρακολούθησης πληροφοριών που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε σχέση με μια Υπηρεσία ή έναν Ιστότοπο ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων και να προστατεύσουμε ή να συμμορφωθούμε με τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.
6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ E-MAIL
6.1 Ενδέχεται να σας δώσουμε την επιλογή να ζητήσετε Περιεχόμενο μέσω e-mail. Θα σας στείλουμε επίσης e-mail για να σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις του ιστότοπου. Η συνδρομή σας σε μια τέτοια Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η χρήση του Περιεχομένου που λαμβάνετε μέσω αυτών των Υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στην Υπηρεσία email αλλάζοντας τις επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
7 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
7.1 Το περιεχόμενο που βασίζεται σε συνδρομή θα είναι προσβάσιμο με την πληρωμή ορισμένων χρεώσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Περιεχόμενο Συνδρομής και τις ισχύουσες χρεώσεις μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους για τους οποίους είναι διαθέσιμες οι συνδρομητικές υπηρεσίες. Όλες οι πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων φόρων) πρέπει να γίνονται με πιστωτική κάρτα και σε οποιοδήποτε νόμισμα μπορεί να καθορίσουμε. Εάν εμείς (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας) δεν λάβουμε εξουσιοδότηση πληρωμής από την υπηρεσία εκκαθάρισης της πιστωτικής σας κάρτας, ενδέχεται να αναστείλουμε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των χρεώσεων που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
7.2 Εάν τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών σύμφωνα με την ρήτρα 16 παρακάτω, θα δικαιούστε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τυχόν πιστώσεις που παραμένουν αχρησιμοποίητες κατά τη στιγμή του τερματισμού (εκτός εάν η χρήση σας τερματιστεί επειδή παραβιάζετε των παρόντων Όρων). Θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις ή άλλες χρεώσεις που προκύπτουν από εσάς μέχρι τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, όπως ισχύει.
7.3 Τα μέρη του Ιστότοπου που εμφανίζουν προϊόντα, Υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες προς αγορά προορίζονται μόνο ως διαφημίσεις και εμείς ή οι Χορηγοί μας ή οποιοδήποτε από τα τμήματα μας υποχρεούμαστε να πουλήσουμε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μόνο εάν εμείς ή αυτοί αποδεχτούν την προσφορά σας για αγορά. Όλες οι διαφημιζόμενες τιμές για τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δείτε περαιτέρω άρθρο 10 παρακάτω.
8 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8.1 Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει πίνακες ανακοινώσεων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδες συζήτησης και άλλους δημόσιους χώρους που επιτρέπουν τη διαδραστικότητα μεταξύ των χρηστών και που επιτρέπουν την παροχή σχολίων σε εμάς (μαζί «Διαδραστικές περιοχές»). Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες και/ή το υλικό που δημοσιεύονται στις Διαδραστικές Περιοχές («Δημοσιευμένο Υλικό»), αλλά διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς ειδοποίηση προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος να διαγράψουμε, να μετακινήσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό ή μέρος αυτού . Προϋπόθεση για την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και ειδικότερα στις Διαδραστικές Περιοχές είναι ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε όλα τα ηθικά δικαιώματα ή δικαιώματα παρόμοιας φύσης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό.
8.2 Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Δημοσιευμένου Υλικού σας και δεν επιτρέπεται εντός των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλως σε σχέση με μια Υπηρεσία ή τον Ιστότοπο:
(α) δημοσιεύει, δημοσιεύει ή συνδέεται με οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα που θεωρείται ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή συμβουλών·
(β) δημοσιεύει, δημοσιεύει ή συνδέεται με οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτάται κατά παράβαση της εμπιστευτικότητας ή είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Διαδραστικών Περιοχών για τη διεξαγωγή εγκληματικών, δόλιων ή παράνομων δραστηριοτήτων·
(γ) δημοσιεύουν, δημοσιεύουν, ανεβάζουν, κατεβάζουν, χρησιμοποιούν ή επαναχρησιμοποιούν υλικό που είναι προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, άσεμνο ή απειλητικό, παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου·
(δ) δημοσιεύει, δημοσιεύει ή συνδέεται με οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλυσιδωτών e-mail, ανεπιθύμητων εμπορικών e-mail, ανεπιθύμητων μαζικών email, «spam» ή βομβών αλληλογραφίας·
(ε) πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, εταιρείας, ομάδας ή οντότητας ή παραποιεί μια σχέση με ή με οποιοδήποτε από τα ίδια·
(στ) δημοσιεύει ή δημοσιεύει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή μηνύματα που περιέχουν ιό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο·
(ζ) συγκάλυψη της προέλευσης οποιουδήποτε μηνύματος·
(η) συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών εν αγνοία τους ή κατά παράβαση του ισχύοντος κανονισμού για την προστασία δεδομένων·
(i) αποτρέπει ή περιορίζει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Διαδραστικών Περιοχών από άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες· ή
(ι) να παραβιάσει ή να προκαλέσει ζημιά σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλο εξοπλισμό που διαχειριζόμαστε.
8.3 Εάν χρησιμοποιείτε ή λαμβάνετε οποιαδήποτε υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Ιστότοπο ή ως μέρος μιας Υπηρεσίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία για να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό ή άσεμνο ή που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχει οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομου περιεχομένου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για να στέλνετε αλυσιδωτά e-mail ή "spam".
8.4 Πρέπει να συμμορφώνεστε με τυχόν πρόσθετους κανόνες που ενδέχεται, από καιρό σε καιρό, να εκδίδονται σε συγκεκριμένες ενότητες των Διαδραστικών Περιοχών.
8.5 Με την πρόσβαση στις Διαδραστικές Περιοχές, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε ακίνδυνους από όλες τις αξιώσεις, ζημιές, έξοδα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών και άλλων επαγγελματικών αμοιβών) που ενδέχεται να υποστούμε ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε Δημοσιευμένου Υλικού σας.
8.6 Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο άλλων χρηστών που δημοσιεύουν μηνύματα στις Διαδραστικές Περιοχές. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την ακρίβεια του Δημοσιευμένου Υλικού. Όλη η χρήση των Διαδραστικών Περιοχών γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν πρέπει να βασίζεστε στο Δημοσιευμένο Υλικό με κανέναν τρόπο.
8.7 Οι υπάλληλοι ή οι εκπρόσωποί μας μπορούν επίσης να υποβάλουν Δημοσιευμένο Υλικό στις Διαδραστικές Περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι υπάλληλοι ή εκπρόσωποι θα ενεργούν με προσωπική ιδιότητα και οποιεσδήποτε απόψεις ενδέχεται να εκφράσουν δεν θα θεωρούνται ως απόψεις μας ούτε ως απόψεις οικονομικού ή άλλου επαγγελματικού συμβούλου.
8.8 Με το παρόν συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε μια μη αποκλειστική, διαρκή, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, άδειας ολόκληρου ή μέρους του Δημοσιευμένου Υλικού σας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας τρίτων για χρήση του ίδιου.
9 ΣΥΝΔΕΣΗ
9.1 Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό σας στην αρχική σελίδα του ιστότοπου (όπου υποδεικνύουν ότι μπορείτε να το κάνετε) με την προϋπόθεση ότι συμπληρώσετε τη Φόρμα Εγγραφής που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο (email opi@opi.net για λεπτομέρειες) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνδέεστε με τον Ιστότοπο από οποιονδήποτε ιστότοπο που περιέχει άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εξευτελιστικό υλικό ή υλικό που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή που είναι άλλως παράνομο.
9.2 Κατά τη σύνδεση με τον ιστότοπο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, θα σας παραχωρήσουμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης των εμπορικών σημάτων μας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής ενός υπογραμμισμένου συνδέσμου κειμένου από τον ιστότοπό σας προς το Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 3.4, καμία άλλη χρήση των εμπορικών σημάτων ή του ονόματος μας δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.
9.3 Η πιθανή σύνδεση σε μια εσωτερική ή θυγατρική σελίδα του ιστότοπου που βρίσκεται σε ένα ή πολλά επίπεδα κάτω από την αρχική σελίδα ("Deep Linking") ή η εμφάνιση ή η παρουσίαση Περιεχομένου σε άλλο ιστότοπο ("Framing") δεν επιτρέπεται χωρίς εκφράζει προηγούμενη γραπτή άδεια. Πρέπει να αναζητήσετε και να λάβετε τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδειά μας πριν από τη Deep Link ή το Framing του ιστότοπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, επικοινωνώντας μαζί μας και παρέχοντάς μας:
(α) το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας·
(β) το όνομα της εταιρείας σας·
(γ) τη(τις) διεύθυνση(ες) ιστού όπου θα πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη Deep Linking ή Framing.
(δ) συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη Deep Linking ή Framing.
10 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10.1 Ο ιστότοπος ή μια υπηρεσία μπορεί να περιέχει:
10.1.1 συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που παρέχονται από Χορηγούς ή άλλα τρίτα μέρη («Εξωτερικοί ιστότοποι»). Θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τέτοιους συνδέσμους, αν και ορισμένοι Εξωτερικοί Ιστότοποι μπορεί να είναι συνεπώνυμοι με τους δικούς μας. και/ή
10.1.2 διαφημίσεις και/ή την ευκαιρία για εσάς να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τρίτα μέρη ή άλλες εταιρείες του ομίλου, ή/και συνδέσμους προς εξωτερικές τοποθεσίες διαφήμισης ή/και παροχή της ευκαιρίας σε εσάς να αγοράσετε τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες (“ Υπηρεσίες τρίτων»). Οποιεσδήποτε συζητήσεις ή συμβάσεις που σχετίζονται με Υπηρεσίες Τρίτων θα γίνονται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του σχετικού τρίτου μέρους.
10.2 Το περιεχόμενο των εξωτερικών τοποθεσιών και των υπηρεσιών τρίτων δεν συντηρείται ούτε ελέγχεται από εμάς και επομένως δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των εξωτερικών τοποθεσιών ή των υπηρεσιών τρίτων. Δεν παρέχουμε (α) καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη χρήση των συνδέσμων που παρέχονται σε ή προς έναν Ιστότοπο ή Υπηρεσία, (β) εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρησιμότητα ή την επάρκεια των εξωτερικών τοποθεσιών ή τρίτων Υπηρεσίες μερών (γ) κάνουν οποιαδήποτε έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, οποιωνδήποτε Εξωτερικών Ιστοσελίδων ή Υπηρεσιών Τρίτων.
10.3 Η αλληλογραφία σας ή η συμμετοχή σας σε προωθήσεις τρίτων διαφημιζόμενων για ή παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης Υπηρεσιών Τρίτων, και οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή παραστάσεων, που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσείς και τέτοια τρίτα μέρη. Συμφωνείτε να μην μας θεωρήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε τέτοιων συναλλαγών ή αγοράς ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας τέτοιων τρίτων σε οποιονδήποτε Ιστότοπο.
11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ JAVA
11.1 Τα πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκει σε εμάς ή στους προμηθευτές μας. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια άδεια χρήσης.
12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
12.1 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για απάτη, ή σκόπιμη παράνομη συμπεριφορά από εμάς ή θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας και οι παρακάτω παράγραφοι υπόκεινται σε αυτή τη διάταξη.
12.2 Το Περιεχόμενο διατίθεται για γενικές πληροφορίες και χρήση σας και δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας. Δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε υποστηρίζουμε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που παρέχεται από οποιονδήποτε πάροχο πληροφοριών ή πάροχο περιεχομένου ή οποιονδήποτε χρήστη αυτού του ιστότοπου ή άλλου προσώπου ή οντότητας. Η εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε τέτοια γνώμη, συμβουλή, δήλωση ή άλλη πληροφορία γίνεται επίσης με δική σας ευθύνη. Περαιτέρω, το Περιεχόμενο δεν αποτελεί καμία μορφή συμβουλής, σύστασης ή διευθέτησης από εμάς και δεν προορίζεται να το βασιστούν οι χρήστες κατά τη λήψη (ή την αποχή από τη λήψη) οποιασδήποτε συγκεκριμένης επενδυτικής ή άλλης απόφασης. Θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες ανεξάρτητες συμβουλές πριν ληφθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Τυχόν διευθετήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους που αναφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι με αποκλειστική ευθύνη και ευθύνη σας.
12.3 Εμείς, οι προμηθευτές, τα στελέχη, οι υπάλληλοί μας, ο γενικός εταίρος, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές, οι διάδοχοι και εκχωρητές και οι πράκτορες τρίτων δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας άμεσα ή έμμεσα για: (α) οποιαδήποτε τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή αποθετική ζημία, απώλεια ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάσεων, εσόδων ή κερδών, διακοπής της επιχείρησης, παραβίασης ασφάλειας, απώλειας δεδομένων, απώλειας υπεραξίας ή φήμης ή άλλης χρηματικής ζημίας που έχετε υποστεί· (β) οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή έξοδα που έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα ιών, σκουληκιών, «δούρειων ίππων» ή παρόμοιων προγραμμάτων, επίθεσης άρνησης ή υπηρεσίας, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή εισβολής ή επακόλουθης ζημίας ή οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο μέρος. (γ) οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αστοχία στον Ιστότοπο ή σε μια Υπηρεσία που προκαλείται από τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας σε τέτοιο εξοπλισμό. (δ) τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα ή παραλείψεις από τον Ιστότοπο ή μια Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προσφορών και οικονομικών δεδομένων. (ε) τυχόν καθυστερήσεις, σφάλματα ή διακοπές στη μετάδοση ή παράδοση της Ιστοσελίδας ή μιας Υπηρεσίας. ή (στ) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από οποιονδήποτε λόγο μη εκτέλεσης.
12.4 Στο βαθμό που οι διατάξεις οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου θα επιβάλλουν περιορισμούς στον βαθμό στον οποίο η ευθύνη μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, των διατάξεων των άρθρων 3, 6 και 11 του νόμου περί αθέμιτων συμβάσεων του 1977 στο ΗΒ (και το ισοδύναμό του σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία) που σχετίζεται με την απαίτηση εύλογου χαρακτήρα, η εξαίρεση που ορίζεται στην παρούσα ρήτρα 12 περιορίζεται σύμφωνα με αυτούς τους περιορισμούς, ωστόσο, τυχόν εξαιρέσεις ευθύνης που δεν επηρεάζονται από αυτούς τους περιορισμούς θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
12.5 Δεν φέρουμε ευθύνη για την αξιοπιστία ή τη συνεχή διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών γραμμών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε μια Υπηρεσία. Κατανοείτε ότι εμείς ή οποιοσδήποτε τρίτος συνεισφέρων στον Ιστότοπο ή μια Υπηρεσία μπορεί να επιλέξει ανά πάσα στιγμή να εμποδίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Περιεχόμενο σύμφωνα με τους Όρους.
12.6 Σε περίπτωση που παραγγείλετε αγαθά για παράδοση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που επιβάλλονται μόλις το δέμα φτάσει στη χώρα σας. Οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις για τον εκτελωνισμό πρέπει να βαρύνουν εσάς. Η OPI δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις χρεώσεις και δεν μπορεί να προβλέψει ποιες μπορεί να είναι. Οι τελωνειακές πολιτικές διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες. Επιπρόσθετα, σημειώστε ότι όταν παραγγέλνετε από το OPI, θεωρείστε εισαγωγέας του αρχείου και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία παραλαμβάνετε τα αγαθά. Οι διεθνείς πελάτες του OPI θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διασυνοριακές παραδόσεις υπόκεινται σε άνοιγμα και έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές. Η OPI μπορεί να παρέχει ορισμένες πληροφορίες παραγγελίας, παράδοσης και προϊόντος, όπως ο τίτλος του προϊόντος, στους διεθνείς μεταφορείς μας και αυτές οι πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται από τους μεταφορείς στις τελωνειακές αρχές προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκτελωνισμός και να συμμορφωθούν με την τοπική νομοθεσία. Εάν η παραγγελία είναι δώρο, το πακέτο θα φέρει την ένδειξη «Δώρο», αλλά το κόστος του προϊόντος θα εξακολουθεί να αναφέρεται στη φόρμα του τελωνείου. Οι τελωνειακές αρχές απαιτούν από την OPI να δηλώσει την αξία του είδους δώρου απευθείας στη συσκευασία.
12.7 Σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύψει από τη χρήση των Ιστοσελίδων ή μιας Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι η ευθύνη μας απέναντί ​​σας θα περιορίζεται στο υψηλότερο από τα συνολικά ποσά που καταβάλατε σε εμάς τον τελευταίο μήνα και το ποσό των 350 $ ΗΠΑ.
12.8 Ο ΟΠΙ μπορεί να διαθέσει τις Ετήσιες Εκθέσεις και τους Λογαριασμούς του μέσω της ιστοσελίδας του. Ούτε ο έλεγχος ούτε η ανασκόπηση παρέχουν βεβαιότητα για τη συντήρηση και την ακεραιότητα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, και ειδικότερα εάν ενδέχεται να έχουν συμβεί αλλαγές στις οικονομικές πληροφορίες από την πρώτη δημοσίευσή τους. Αυτά τα θέματα είναι ευθύνη των διευθυντών, αλλά καμία διαδικασία ελέγχου δεν μπορεί να παρέχει απόλυτη βεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα. Η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο που διέπει την προετοιμασία και τη διάδοση οικονομικών πληροφοριών διαφέρει από τη νομοθεσία άλλων δικαιοδοσιών.
13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
13.1 Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε ακίνδυνους και θα μας κρατήσετε πλήρως και αποτελεσματικά αποζημιωμένους κατόπιν αιτήματος έναντι όλων των εξόδων, αξιώσεων, ζημιών, ευθύνης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών αμοιβών) που ενδέχεται να υποστούμε λόγω παραβίασης των αυτούς τους Όρους και ειδικότερα οποιεσδήποτε από τις εγγυήσεις, παραστάσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται στις ρήτρες 4 και 8.2 παραπάνω. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η αποζημίωση θα επεκταθεί σε τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστούμε ως αποτέλεσμα της χρήσης από τρίτα μέρη του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, εκτός από περιπτώσεις όπου μπορείτε να αποδείξετε προς ικανοποίησή μας ότι το τρίτο μέρος έλαβε τα σχετικά στοιχεία χωρίς δικό σου λάθος.
14 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
14.1 Ενδέχεται να προσθέτουμε ή να αλλάζουμε τις διατάξεις των παρόντων Όρων από καιρό σε καιρό. Όλες οι προσθήκες και οι αλλαγές θα σας κοινοποιηθούν με ανάρτηση σε αυτόν τον Ιστότοπο και οι αλλαγές υλικού θα αποσταλούν μέσω email στους εγγεγραμμένους χρήστες και συνδρομητές μας. Είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε τακτικά σε αυτούς τους Όρους και να σημειώνετε τις προσθήκες και τις αλλαγές. Θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθούν σε αυτόν τον Ιστότοπο και θα θεωρηθεί ότι τα αποδέχεστε εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν Ιστότοπο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Εάν δεν επιθυμείτε να τους αποδεχτείτε, πρέπει να τερματίσετε αυτούς τους Όρους όπως περιγράφεται παρακάτω.
15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
15.1 Κατά καιρούς θα πραγματοποιούμε διαγωνισμούς, δωρεάν κληρώσεις δώρων και προωθήσεις στον Ιστότοπο. Αυτά υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που θα είναι διαθέσιμοι κατά τη διεξαγωγή τέτοιων διαγωνισμών.
16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
16.1 Με εξαίρεση τις περιοχές επί πληρωμή στους Ιστότοπους και τις Υπηρεσίες μας όπου ένας συνδρομητής χάνει την πρόσβαση κατά τη λήξη της συνδρομής του, η χρήση και η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και τις Υπηρεσίες δεν υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς. Με την επιφύλαξη των συσσωρευμένων δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους, οι παρόντες Όροι μπορεί να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος χωρίς αιτία. (α) Ως επισκέπτης, μπορείτε να καταγγείλετε αυτούς τους Όρους απλώς διακόπτοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας. (β) Ως εγγεγραμμένος χρήστης ή συνδρομητής, με την επιφύλαξη τυχόν ελάχιστων περιόδων συνδρομής που σας γνωστοποιούνται κατά τη συνδρομή, μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένη Υπηρεσία ή Ιστότοπο με ηλεκτρονική ειδοποίηση προς εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιστότοπου. (γ) Μπορούμε να τερματίσουμε αυτούς τους Όρους και τη χρήση του Ιστότοπου και/ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από εσάς ανά πάσα στιγμή μέσω email στους εγγεγραμμένους χρήστες και συνδρομητές μας ή σε σχέση με επισκέπτες του Ιστότοπου, αποσύροντας την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τερματίσουμε αυτούς τους Όρους και τα δικαιώματά σας στον Ιστότοπο και/ή την Υπηρεσία αμέσως χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσουμε, σε περίπτωση που διαπράξετε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων.
16.2 Οι όροι 3.1, 3.4, 3.5, 8.8, 12, 13, 16.2, 16.3, 18, 19, 20, 22 και 23 των παρόντων Όρων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ στη συνέχεια.
16.3 Η καταγγελία αυτών των Όρων δεν επηρεάζει τα δεδουλευμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός συμβαλλόμενου μέρους που μπορεί να έχουν προκύψει κατά ή πριν από την ημερομηνία καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής τυχόν εκκρεμών ποσών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους κατά την ημερομηνία καταγγελίας, τα οποία θα είναι πληρωτέο κατά την ημερομηνία λήξης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω λήξη, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.
17 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
17.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε οποιαδήποτε πτυχή του Περιεχομένου, των Διαδραστικών Περιοχών, του ιστότοπου και ή οποιασδήποτε από τις τεχνικές προδιαγραφές ή οποιαδήποτε πτυχή του ίδιου. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι τέτοιες αλλαγές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος ενός Ιστότοπου.
18 ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
18.1 Η αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή επανόρθωσης από οποιοδήποτε από τα μέρη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή ένδικο μέσο.
19 ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
19.1 Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενό τους και αποκλείουν οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις που είχαν δοθεί προηγουμένως ή έγιναν εκτός από οποιαδήποτε παραποίηση από αμέλεια ή δόλια.
20 ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ
20.1 Όπου επισκέπτεστε, εγγραφείτε και/ή εγγράφεστε στον Ιστότοπο OPI (όπως αναφέρεται στο τέλος των παρόντων Όρων), αυτοί οι Όροι, στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από τη νομοθεσία της επικράτειας στην οποία βρίσκεστε, θα διέπονται από τα Αγγλικά νόμου και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.
21 ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
21.1 Δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζουμε αυτούς τους Όρους λόγω οποιασδήποτε καθυστέρησης στην εκτέλεση ή οποιασδήποτε αδυναμίας εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή των υποχρεώσεών μας σε σχέση με αυτούς τους Όρους, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφειλόταν σε οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τη λογική μας έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πράξεων του Θεού, εκρήξεων, πλημμύρων, πυρκαγιάς ή ατυχήματος, πολέμου ή απειλής πολέμου, τρομοκρατίας ή απειλής τρομοκρατίας, δολιοφθοράς, εμφυλίων αναταραχών, επιδημιών, απαγορεύσεων ή μέτρων οποιουδήποτε είδους από την πλευρά οποιουδήποτε κυβερνητικού , κοινοβουλευτικές ή τοπικές αρχές, κανονισμούς ή εμπάργκο εισαγωγών ή εξαγωγών, ή εργασιακές ενέργειες ή εμπορικές διαφορές (είτε αφορούν υπαλλήλους μας είτε τρίτα μέρη).
21.2 Σε περίπτωση που παρεμποδιστούμε ή εμποδίζουμε, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσουμε την αναστολή το συντομότερο δυνατό στους συνδρομητές και τους εγγεγραμμένους χρήστες αναφέροντας την ημερομηνία και την έκταση της αναστολής και την αιτία της. Θα συνεχίσουμε την εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν ανασταλεί το συντομότερο εύλογα δυνατό μετά την άρση της αιτίας. Σε περίπτωση που η αιτία συνεχιστεί για περισσότερο από έναν (1) μήνα, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα για τυχόν χρεώσεις συνδρομής που έχετε προκαταβάλει για οποιαδήποτε υπηρεσία που έχει ανασταλεί.
22 ΕΡΓΑΣΙΑ
22.1 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να υποχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
22.2 Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβία ή να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Όρων σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου ή οποιαδήποτε οντότητα που αποκτά σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας.
23 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
23.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.
24 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
24.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα γίνεται με e-mail ή ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας, στην περίπτωση σας, στη διεύθυνση που παρέχεται στη φόρμα εγγραφής σας και, στην περίπτωση μας, στη διεύθυνση αναρτήθηκε στον Ιστότοπο.
25 ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΣ
25.1 Οι επικεφαλίδες σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα έχουν νομική σημασία ή αποτέλεσμα.
Η Office Products International Ltd είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον αριθμό 2546641 της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Ηνωμένο Βασίλειο και ο αριθμός ΦΠΑ είναι GB 889181371.

Νόμος περί απορρήτου και cookies
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για αυτόν τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας για κινητά (για παράδειγμα την εφαρμογή μας για iPhone και iPad) («Ιστότοπος»). Εάν δεν αποδέχεστε αυτήν την πολιτική απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email κ.λπ.) όταν συμπληρώνετε μια δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή ή αιτήσεις, υποβάλλετε σχόλια στον Ιστότοπο ή στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς. Παρακαλούμε μην υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς εάν δεν επιθυμείτε να τα συλλέξουμε.
Συλλογή Άλλων Πληροφοριών/Cookies
Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Η συλλογή πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση cookies και web beacons. Ένα web beacon είναι μια μικρή γραφική εικόνα που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί για να μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο. Το cookie μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας και να μάθουμε λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε τα cookies ή να αποτρέψετε την αυτόματη αποδοχή, αν προτιμάτε. Γενικά έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε όλα τα cookies, να ειδοποιηθείτε όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίψετε όλα τα cookies.
Εάν επιλέξετε να μην λάβετε τα cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας με τον Ιστότοπο θα είναι τόσο γρήγορη ή θα ανταποκρίνεται όσο αν λαμβάνετε cookies.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από cookies και web beacons δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο π.χ. λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, διεύθυνση IP, μοτίβα περιήγησής σας και χρόνους περιήγησης στον Ιστότοπο και γεωγραφική τοποθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.youronlinechoices.co.uk. Λάβετε υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε εξαίρεσης για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να επηρεαστεί από τη διαγραφή όλων των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Χρήση των Πληροφοριών σας
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε, να διατηρούμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του ιστότοπου και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας που θα περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό):
* Επαλήθευση της ταυτότητάς σας (για παράδειγμα όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο)
* Εξατομίκευση των επισκέψεών σας στον ιστότοπο και ανάπτυξη του σχεδιασμού και του στυλ του ιστότοπου για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται
* Ενημέρωση σας σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές στον Ιστότοπο ή προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές προσφορές που μπορεί να σας φανούν ενδιαφέρουσες
* Αντιμετώπιση και απάντηση σε εσάς σχετικά με ένα σχόλιο που έχετε υποβάλει για ή άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις περιεχομένου που δημιουργούνται από χρήστες
* Σας δίνουμε τη δυνατότητα να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άλλους, π.χ. χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας σε έναν φίλο και τις εγκαταστάσεις Κοινοποίησης αυτού του άρθρου
* Επικοινωνία (και εξατομίκευση τέτοιας επικοινωνίας) μαζί σας
* Σύνταξη κριτικών πελατών
* Διεξαγωγή έρευνας αγοράς
* Διενέργεια στατιστικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής ανάλυσης
Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως ο Νόμος για την Προστασία Δεδομένων του 1998) και τα νόμιμα αιτήματα της κυβέρνησης ή των ρυθμιστικών φορέων για πληροφορίες.
Ενδέχεται να μεταφέρουμε, να πουλήσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική σε τρίτους ως αποτέλεσμα πώλησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου, μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή αναδιοργάνωσης της επιχείρησής μας.
Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν φίλο και μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εγκαταστάσεις και μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα και τη διεύθυνση email) ενός τρίτου μέρους, βεβαιωθείτε ότι έχετε τη συγκατάθεσή του προτού μας δώσετε τα στοιχεία του.
Διασφαλίσεις και Ασφάλεια
Καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλής, επομένως δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης. Εκτός από αυτές τις διασφαλίσεις, οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 1998. Αυτό προβλέπει ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς θα πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία, να είναι ακριβείς, σχετικές και όχι υπερβολικές, να μην διατηρούνται για περισσότερο από όσο χρειάζεται και, εάν ισχύει, να διατηρείται ενημερωμένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 1998 και τα σχετικά δικαιώματά σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ico.gov.uk.
Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε γράψτε μας (συμπεριλαμβανομένων των πλήρεις λεπτομέρειες του αιτήματός σας) στη διεύθυνση:
Fairclough Hall, Halls Green, Herts, SG4 7DP, Ηνωμένο Βασίλειο
Ενδέχεται να χρεώσουμε ένα μικρό τέλος διαχείρισης (που δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο) σε σχέση με την εκπλήρωση αιτήματος για πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες