Άλλο ένα απόκτημα για τον Wulff

Ο μεταπωλητής Nordics Wulff πραγματοποίησε άλλη μια εξαγορά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

0

Ο μεταπωλητής Nordics Wulff πραγματοποίησε άλλη μια εξαγορά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο όμιλος με έδρα τη Φινλανδία αγόρασε την Raahen Tase, μια περιφερειακή εταιρεία λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης για 2.1 εκατομμύρια ευρώ (2.3 εκατομμύρια δολάρια). Η τιμή αγοράς περιλαμβάνει την αξία της επιχείρησης (1.2 εκατ. ευρώ), τα μετρητά (0.7 εκατ. ευρώ) και τους χώρους γραφείων (0.2 εκατ. ευρώ).

Οι ετήσιες πωλήσεις της Raahen Tase είναι περίπου 0.8 εκατ. ευρώ, με περιθώριο EBITDA περίπου 40%. Οκτώ προσωπικό θα ενταχθεί στο τμήμα Wulff Worklife Services και η εξαγορά θα προσθέσει περισσότερους από 200 πελάτες. Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει άμεσα την κερδοφορία.

Συμπεριλαμβανομένου του Raahen Tase, οι συνολικές ετήσιες καθαρές πωλήσεις των υπηρεσιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Wulff αναμένεται να είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ φέτος και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται από περισσότερους από 40 επαγγελματίες.

Espoo, Φινλανδία