Περισσότερα για την αναχρηματοδότηση Staples

Η Morgan Stanley ηγείται των προσπαθειών για την πώληση ενός δανείου μόχλευσης 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Staples Inc, σύμφωνα με νέο άρθρο που δημοσιεύτηκε από το Bloomberg.

0

Η Morgan Stanley ηγείται των προσπαθειών για την πώληση ενός δανείου μόχλευσης 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Staples Inc, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο δημοσιεύτηκε από το Bloomberg.

Η οικονομική κατάσταση του Στέιπλς ήταν στην επικαιρότητα πρόσφατα, με εκθέσεις ο μεταπωλητής καθόταν σε ένα σωρό χρέους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το Bloomberg λέει τώρα ότι το συνολικό χρέος της εταιρείας πλησιάζει τα 7.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε πρόσφατες τηλεδιασκέψεις κερδών, η ανταγωνιστική The ODP Corporation (ODP) είπε ότι ο ισχυρός ισολογισμός της τη βοήθησε να εξασφαλίσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Staples, αλλά, διαβάζοντας μεταξύ των γραμμών, δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με το εάν η Staples έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος της ή/και να καλύψει πληρωμές τόκων σαφώς δεν βλάπτουν την ODP.

Framingham (MA), Η.Π.Α