Δωρεάν πορνό
Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Advertorial: Κάνοντας τη διαφορά

Η Patricia Siebel, υπεύθυνη για την περιβαλλοντική διαχείριση και τον συντονισμό CR αναφέρεται στην edding ως μια εταιρεία με γνώμονα το σκοπό που θέλει να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να είναι τολμηροί, να νοιάζονται και να είναι άφοβα αυθεντικοί – με βιωσιμότητα στο πολύ...

Ανασκόπηση εκδήλωσης: Βραβεία Office Products της Βόρειας Αμερικής 2021

Από όλες τις προσωπικές εκδηλώσεις που χάθηκαν τους τελευταίους 20 περίπου μήνες, οι τελετές βραβείων ήταν από τις πιο δύσκολο να επαναληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Το βουητό και η προσμονή εκ των προτέρων, και μετά το...

Ανασκόπηση εκδήλωσης: Climb of Life 2021

Στις 5 Νοεμβρίου 2021, η OPI ενώθηκε για άλλη μια φορά με περίπου 90 ομολόγους της βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου για να συγκεντρώσει χρήματα για το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR) μετά από ένα χρόνο διακοπής προσωπικών εκδηλώσεων λόγω του COVID-19. Και αυτοί...

Μεγάλη ανάγνωση

Μεταφράζω "